Siirry suoraan sisältöön

AsiantuntijaviestintäLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DW55

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja pyrit kehittämään itseäsi määrätietoisesti asiantuntijaviestijänä. Ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi muun muassa alakohtaisen kirjallisuuden avulla.
Tuotat muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja opiskelun ja työelämän tekstejä. Käytät niiden viimeistelyssä ajantasaisia ohjeita ja julkaisemisessa sopivia viestintävälineitä ja -foorumeita.
Syvennät kokous- ja neuvottelutaitojasi. Kehität esiintymisvalmiuksiasi asiantuntijaviestijänä.
Hallitset tekstien ja suullisten tilanteiden tyylin.

Sisältö

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?
Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:
Esiintymistaito 1 op
Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot-opintojakso tai vastaava osaaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.03.2022

Ajoitus

03.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

1 - 5

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja pyrit kehittämään itseäsi määrätietoisesti asiantuntijaviestijänä. Ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi muun muassa alakohtaisen kirjallisuuden avulla.
Tuotat muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja opiskelun ja työelämän tekstejä. Käytät niiden viimeistelyssä ajantasaisia ohjeita ja julkaisemisessa sopivia viestintävälineitä ja -foorumeita.
Syvennät kokous- ja neuvottelutaitojasi. Kehität esiintymisvalmiuksiasi asiantuntijaviestijänä.
Hallitset tekstien ja suullisten tilanteiden tyylin.

Sisältö

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?
Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:
Esiintymistaito 1 op
Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Aika ja paikka

Itsenäiset verkko-opinnot omavalintaisen suunnitelman mukaan suoritusaikana

Opiskelumateriaali

Learn-oppimisympäristö ja siellä jaettu/mainittu kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäiset verkko-opinnot omavalintaisen suunnitelman mukaan suoritusaikana

TKI ja työelämäyhteistyö

Viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin opiskelijan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

27 - 135 tuntia (1 - 5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?

Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:

- Esiintymistaito 1 op
- Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
- Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
- Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
- Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot-opintojakso tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 31.07.2021

Laajuus

1 - 5

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Malla Koivupiha

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja pyrit kehittämään itseäsi määrätietoisesti asiantuntijaviestijänä. Ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi muun muassa alakohtaisen kirjallisuuden avulla.
Tuotat muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja opiskelun ja työelämän tekstejä. Käytät niiden viimeistelyssä ajantasaisia ohjeita ja julkaisemisessa sopivia viestintävälineitä ja -foorumeita.
Syvennät kokous- ja neuvottelutaitojasi. Kehität esiintymisvalmiuksiasi asiantuntijaviestijänä.
Hallitset tekstien ja suullisten tilanteiden tyylin.

Sisältö

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?
Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:
Esiintymistaito 1 op
Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Aika ja paikka

Itsenäiset verkko-opinnot omavalintaisen suunnitelman mukaan suoritusaikana

Opiskelumateriaali

Learn-oppimisympäristö ja siellä jaettu/mainittu kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäiset verkko-opinnot omavalintaisen suunnitelman mukaan suoritusaikana

Opiskelijan työmäärä

27 - 135 tuntia (1 - 5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?

Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:

- Esiintymistaito 1 op
- Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
- Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
- Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
- Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot-opintojakso tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

1 - 5

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Asta Siekkinen
 • Miia Karttunen
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Malla Koivupiha

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja pyrit kehittämään itseäsi määrätietoisesti asiantuntijaviestijänä. Ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi muun muassa alakohtaisen kirjallisuuden avulla.
Tuotat muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja opiskelun ja työelämän tekstejä. Käytät niiden viimeistelyssä ajantasaisia ohjeita ja julkaisemisessa sopivia viestintävälineitä ja -foorumeita.
Syvennät kokous- ja neuvottelutaitojasi. Kehität esiintymisvalmiuksiasi asiantuntijaviestijänä.
Hallitset tekstien ja suullisten tilanteiden tyylin.

Sisältö

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?
Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:
Esiintymistaito 1 op
Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Aika ja paikka

Itsenäiset verkko-opinnot omavalintaisen suunnitelman mukaan suoritusaikana

Opiskelumateriaali

Learn-oppimisympäristö ja siellä jaettu/mainittu kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäiset verkko-opinnot omavalintaisen suunnitelman mukaan suoritusaikana

Opiskelijan työmäärä

27 - 135 tuntia (1 - 5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?

Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:

- Esiintymistaito 1 op
- Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
- Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
- Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
- Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
e. soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa
promote the application of ethical principles in unfamiliar situations.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot-opintojakso tai vastaava osaaminen