Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 2Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM50

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat ääntää ja kirjoittaa kyrilliikkaa.

Osaat viestiä ja toimia arkielämän yksinkertaisissa asioimistilanteissa.

Lisäät tietämystäsi kielialueen kulttuurista.

Osaat käyttää kielen perusrakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän yksinkertaisissa asioimistilanteissa?

Miten käytät perusrakenteita yksinkertaisissa viestintätilanteissa?

Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Venäjä 1 tai vastaava osaaminen.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 30.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat ääntää ja kirjoittaa kyrilliikkaa.

Osaat viestiä ja toimia arkielämän yksinkertaisissa asioimistilanteissa.

Lisäät tietämystäsi kielialueen kulttuurista.

Osaat käyttää kielen perusrakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkielämän yksinkertaisissa asioimistilanteissa?

Miten käytät perusrakenteita yksinkertaisissa viestintätilanteissa?

Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Kafe Piter 1 (uudempi painos) + verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintää

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op = 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Venäjä 1 tai vastaava osaaminen.