Siirry suoraan sisältöön

Ranska 1Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM74

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

- osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
- osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
- osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 16.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

- osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
- osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
- osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

C'est parfait 1 (Finn Lectura) (kpl 0-3)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan alkeistason asiakaspalvelutilanteita:
kahvilassa ja ostoksilla toimiminen.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Opintojakson lopussa tentti.
Itsenäiset työt täytyy palauttaa määräaikaan mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Café lingua Rovaniemi mahdolliset verkkotapaamiset muiden ranskaa tai ranskasta kiinnostunieden opiskelijoiden kanssa.
Tandem.

Opiskelijan työmäärä

27 t. x 3 op= 81 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kpl 0: esittäytyminen, perusfonetiikkaa (e,s,t ääntymättömyys, aksentit, sanapaino ja nasaalit)
Kpl 1: tervehtiminen, voinnin kysely, perusfonetiikkaa (intonaatiokysymykset, vokaalikato), peruskielioppia: I-konjugaation verbit, kieltolauseet, epäsäännöllisiä verbejä ja tärkeimmät prepositiot
Kpl 2: baarissa ja kahvilassa toimiminen, perusfonetiikkaa: s-äänteet, peruskielioppia: substantiivien suku ja luku, epäsäännöllisiä verbejä)
Kpl 3: ostoksilla toiminimen, perusfonetiikkaa, artikkelisulautumat ja kysymystyypi

Kulttuurin puolesta tutustutaan mm.:
ranskalaisiin juomiin, kahvilaherkkuihin, kohteliaisuuksiin ja mielenkiintoisiin matkailukohteisiin Etelä-Ranskassa

Lisätietoja opiskelijoille

paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.
Kirjallinen koe + määräaikaan palautettavat itsenäiset työt.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

- osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
- osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
- osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

- osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
- osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
- osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestinnän harjoituksia

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 (op.) x 27 t= 81 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

paivi.korhonen@xamk.fi

Tämä on KiVANET-toteutus, jolla vähän paikkoja Xamkille E-kampus VV00EM74-3003. Tarjolla on myös Xamkin oma toteutus E-kampus VV00EM74-3001, jolla on enemmän paikkoja. Eri toteutuksilla on eri toteutusajat.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

18.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

- osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
- osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
- osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

C'est parfait (Finn Lectura) Martikainen-Lindgren-Lanoire

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestinnän harjoituksia

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 (op.) x 27 t= 81 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

paivi.korhonen@xamk.fi

Tämä on Xamkin oma toteutus E-kampus VV00EM74-3001. Tarjolla on myös KiVANET-toteutus, jolla vähän paikkoja Xamkille E-kampus VV00EM74-3002. Toteutusten opetusajat ja paikkamäärät ovat erilaiset.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

13.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

- osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
- osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia sekä kysyä vointia
- osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka ranskankielisessä kulttuurissa viestitään?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille.