Siirry suoraan sisältöön

Suomalais-venäläinen tandemLaajuus (3 op)

Tunnus: VV00EQ73

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • roo.RU

Vastuuhenkilö

  • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
  • Tarmo Ahvenainen

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kohteliaasti suullisissa viestintätilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja osaat reagoida erilaisissa viestintätilanteissa. Tunnet venäläistä kulttuuria ja toimintatapoja ja osaat kertoa omasta kulttuurista venäjäksi.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset tavallisimmissa suullisissa viestintätilanteissa? Miten käytät kieltä tavanomaisissa viestintätilanteissa? Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua venäjän kieltä? Mitkä asiat ovat keskeisiä toimiessasi Venäjällä? Miten huomioit venäläisen kulttuurin ominaispiirteitä vs. suomalaisen kulttuuri?

Toteutus verkon kautta Pietarin valtionyliopiston opiskelijoiden kanssa. Opintojaksolla käsitellään pareittain arkielämän eri teemoja ja niihin liittyvää sanastoa ja kulttuuritietoa. Suomalainen opiskelija auttaa venäläistä oppimaan suomea ja venäläinen opiskelija vastaavasti venäjää.
Opiskelijan osaamistasoksi edellytetään vähintään A2.