Siirry suoraan sisältöön

KivunhoitoLaajuus (5 op)

Tunnus: S00Y047

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa.

Sisältö

Sisältö muodostuu 5 teemasta, joista osat 1 ja 2 ovat pakollisia: 1. mitä kipu on? (1 op', pakollinen) 2. kivun arviointi (2 op, pakollinen). Loput 2 op voi valita seuraavista osioista: 3. kivun lääkkeellinen hoito (1 op, vapaaehtoinen), 4. kivun lääkkeetön hoito (1 op, vapaaehtoinen) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op, vapaaehtoinen).

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
Vastuuhenkilö

Paula Mäkeläinen

Tavoitteet

Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa.

Sisältö

Sisältö muodostuu 5 teemasta, joista osat 1 ja 2 ovat pakollisia: 1. mitä kipu on? (1 op', pakollinen) 2. kivun arviointi (2 op, pakollinen). Loput 2 op voi valita seuraavista osioista: 3. kivun lääkkeellinen hoito (1 op, vapaaehtoinen), 4. kivun lääkkeetön hoito (1 op, vapaaehtoinen) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op, vapaaehtoinen).

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on verkkokurssilla. Kurssilla on myös itseopiskelumateriaalia, mihin opiskelija voi tutustua halutessaan. Opiskelija voi käyttää myös muuta materiaalia valmistautuessaan verkkokurssin lopussa olevaan lopputestiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on automatisoitu verkkokurssi, jonka opiskelija voi suorittaa omassa aikataulussa ja tahdissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi halutessaan hyödyntää työelämäkokemusta mm. kivun arviointi-tehtävän tekemisessä.

Tentit ja muut määräajat

Automatisoidun verkkokurssin lopussa on lopputesti, jonka opiskelija voi tehdä siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut kaikki kurssilla olevat tehtävät.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Verkkokurssi on 5 op, eli 135 tuntia opiskelijan työtä.
Osa 1 = 27 tuntia (1 op)
Osa 2 = 54 tuntia (2 op)
Osa 3 = 27 tuntia (1 op)
Osa 4 = 27 tuntia (1 op)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu 4 osa-alueesta, jotka ovat
Osa 1 = Mitä kipu on?
Osa 2 = Kivun arviointi
Osa 3 = Kivun lääkkeetön hoito
Osa 4= Krooninen kipu ja sen hallinta

Opintojaksolla ei käsitellä lääkkeellistä kivunhoitoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on täysin automatisoitu. Verkkokurssin sisään on rakennettu itsearviointi-testejä, jotka auttavat lopputestiin valmistautuessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan lopputestin perusteella. Arviointiasteikko on T1 - K5.
Lopputestin voi tehdä 1 + 2 uusintaa.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 25.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Riikonen
Vastuuhenkilö

Riitta Riikonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa.

Sisältö

Sisältö muodostuu 5 teemasta, joista osat 1 ja 2 ovat pakollisia: 1. mitä kipu on? (1 op', pakollinen) 2. kivun arviointi (2 op, pakollinen). Loput 2 op voi valita seuraavista osioista: 3. kivun lääkkeellinen hoito (1 op, vapaaehtoinen), 4. kivun lääkkeetön hoito (1 op, vapaaehtoinen) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op, vapaaehtoinen).

Opiskelumateriaali

Opintojakso ei sisällä varsinaista oppikirjaa. Opintojaksolla hyödynnetään opintojaksolla osoitettavia lähdemateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssi suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssi suoritetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op =135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson toteutus:
Opintojakso sisältää viisi verkko-tehtävää, joista opiskelija tekee neljä.
Tehtävät 1 (=1op) ja 2 (=2op) ovat pakollisia (yht.3 op). Tehtävistä 3-5 opiskelija saa valita itse kaksi tehtävää, jotka ovat laajuudeltaan 1op. Tehtävät on mahdollista tehdä myös parityönä.
Tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojaksosta myös vähemmän kuin 5 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella arvosanalla hyväksytty-hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä tehtävää kerran. Hyväksytyn tehtävän kriteerit:
Hyväksytty = Tehtävän tulee täyttää vähintään H3 taso (Esseetyyppisen kirjallisen työn arviointikriteerit)
1. Aihe on hyvin rajattu ja opiskelija käsittelee tehtävässä kaikki tehtävänannon mukaiset alueet.
2. Lähteinä on käytetty vähintään oppikirjoja, mielellään myös tutkimuksia. Lähdekirjallisuutta on käytetty tarkoituksenmukaisesti.
3. Luotu teksti on hyvää asiakieltä, ja se etenee sujuvasti ja loogisesti. Teksti on kirjoitettu tiiviisti, ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää. Yhden opintopisteen laajuus on 5 sivua (1 sivu 300 sanaa) ilman lähdeluetteloa.
4. Lähdemerkinnät on tehty Xamk:n raportointiohjeiden mukaisesti.
5. Opiskelija esittää omia näkemyksiään aiheesta ja pystyy perustelemaan ne. Opiskelijan tehtävissä ja ja esimerkeissä näkyy, että lähtökohtana on käytäntö perustuen näyttöön.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Miia Myllymäki
Vastuuhenkilö

Miia Myllymäki

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa.

Sisältö

Sisältö muodostuu 5 teemasta, joista osat 1 ja 2 ovat pakollisia: 1. mitä kipu on? (1 op', pakollinen) 2. kivun arviointi (2 op, pakollinen). Loput 2 op voi valita seuraavista osioista: 3. kivun lääkkeellinen hoito (1 op, vapaaehtoinen), 4. kivun lääkkeetön hoito (1 op, vapaaehtoinen) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op, vapaaehtoinen).

Aika ja paikka

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina

Opiskelumateriaali

Opintojakso ei sisällä varsinaista oppikirjaa. Opintojaksolla hyödynnetään opintojaksolla osoitettavia lähdemateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssi suoritetaan kokonaan verkko-opintoina

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssi suoritetaan verkko-opintoina

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op =135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson toteutus:
Opintojakso sisältää viisi verkko-tehtävää, joista opiskelija tekee neljä.
Tehtävät 1 (=1op) ja 2 (=2op) ovat pakollisia (yht.3 op). Tehtävistä 3-5 opiskelija saa valita itse kaksi tehtävää, jotka ovat laajuudeltaan 1op. Tehtävät on mahdollista tehdä myös parityönä.
Tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojaksosta myös vähemmän kuin 5 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella arvosanalla hyväksytty-hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä tehtävää kerran. Hyväksytyn tehtävän kriteerit:
Hyväksytty = Tehtävän tulee täyttää vähintään T3 taso (Esseetyyppisen kirjallisen työn arviointikriteerit)
1. Aihe on hyvin rajattu ja opiskelija käsittelee tehtävässä kaikki tehtävänannon mukaiset alueet.
2. Lähteinä on käytetty vähintään oppikirjoja, mielellään myös tutkimuksia. Lähdekirjallisuutta on käytetty tarkoituksenmukaisesti.
3. Luotu teksti on hyvää asiakieltä, ja se etenee sujuvasti ja loogisesti. Teksti on kirjoitettu tiiviisti, ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää. Yhden opintopisteen laajuus on 5 sivua (1 sivu 300 sanaa) ilman lähdeluetteloa.
4. Lähdemerkinnät on tehty Xamk:n raportointiohjeiden mukaisesti.
5. Opiskelija esittää omia näkemyksiään aiheesta ja pystyy perustelemaan ne. Opiskelijan tehtävissä ja ja esimerkeissä näkyy, että lähtökohtana on käytäntö perustuen näyttöön.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Riikonen
 • Anetta Väänänen
Vastuuhenkilö

Anetta Väänänen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa.

Sisältö

Sisältö muodostuu 5 teemasta, joista osat 1 ja 2 ovat pakollisia: 1. mitä kipu on? (1 op', pakollinen) 2. kivun arviointi (2 op, pakollinen). Loput 2 op voi valita seuraavista osioista: 3. kivun lääkkeellinen hoito (1 op, vapaaehtoinen), 4. kivun lääkkeetön hoito (1 op, vapaaehtoinen) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op, vapaaehtoinen).

Aika ja paikka

Opiskelija voi tehdä opintojakson omaan tahtiin, opintoja voi suorittaa myös suppeamman sisällön, esimerkiksi 4op

Opiskelumateriaali

Moodlesta löytyvä materiaali. Lisäksi voit käyttää esimerkiksi seuraavaa kirjaa: Kalso, E., Haanpää, M., Vainio, A. (toim.) Kipu. Helsinki; Duodecim.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutuu täysin verkossa

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija voi tehdä opintojakson omaan tahtiin, opintoja voi suorittaa myös suppeamman sisällön, esimerkiksi 4op

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Täydennettävää tehtävää voi täydentää kaksi kertaa varsinaisen palautuksen jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

1op=27h, 5op=135h. Opiskelijan työmäärä jakautuu eri tehtäviin.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytyn tehtävän tulee vastata vähintään arvosanaa 3, jonka kriteerit ovat: Aihe on rajattu perustellusti, ja näkökulma vastaa tehtävänantoa. Kaikki teemat on käsitelty monipuolisesti. Käytetyt lähteet ovat tarkoituksenmukaisia, ajankohtaisia ja luotettavia. Mukana on sekä suomalaisia että kansainvälisesti julkaistuja tutkimuksia. Kirjoitus etenee johdannosta pohdintaan muodostaen eheän kokonaisuuden. Teksti on viimeisteltyä sisällön, kieliasun ja ulkoasun osalta. Teksti on kirjoitettu tiiviisti ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää. Lähdemerkinnöissä on noudatettu Xamk:n raportointiohjeita. Opiskelija esittää pohdintoja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä perustellen niitä. Tarkemmat kriteerit löytyvät Xamkin ohjeista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa esseetehtävissä käytetään Xamkin Esseetyyppinen kirjallinen työ: Arviointikriteerit.