Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuus ja talouden suunnitteluLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00AB03

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kustannuslaskentaan liittyvät opintojaksot.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kristiina Kinnunen
Vastuuhenkilö

Kristiina Kinnunen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVA
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi, Jormakka ym. (Edita 2015 tai uudempi) soveltuvin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.
Muu opintojakson materiaali.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 tuntia opiskelua opintojakson suoritusvaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua. Kurssialustalle tulee kirjautua viikon kuluessa opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kristiina Kinnunen
Vastuuhenkilö

Kristiina Kinnunen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi, Jormakka ym. (Edita 2015 tai uudempi) soveltuvin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.
Muu opintojakson materiaali.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 tuntia opiskelua opintojakson suoritusvaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua. Kurssialustalle tulee kirjautua viikon kuluessa opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 29.11.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Kankaanranta
Vastuuhenkilö

Marita Kankaanranta

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19SP1
  Liiketalous, päivätoteutus, julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto
 • LTKV19SP3
  Liiketalous, päivätoteutus, digitaalinen markkinointi

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Oppikirja Jormakka-Koivusalo-Lappalainen-Niskanen: Laskentatoimi. Edita 2015. Lisäksi opettajan tunnilla osoittama materiaali ja tehtävät.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä, virtuaaliosuus 2 op ja 3 op etäopetuksena verkossa 26.10.2020 asti ja sen jälkeen päivitetyn tilanteen mukaan joko etänä tai lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on opintojaksoon kuuluvan sähköisen tentin lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti 2 kertaa. Uusintatenttipäivät ovat keväällä 2021 kaksi kertaa ja syksyllä 2021 yksi kerta, Exam-tentti. Päivät ilmoitetaan, kun ne on varmistettu.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää kotitehtävien tekemistä seuraavalle tunnille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana-asteikko 1-5, hylätty, johon vaikuttaa palautettavat tehtävät (40%) ja opintojakson tentti (60%).

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 25.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • LTMI19SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen: Laskentatoimi, luvut 7-9
Learnin materiaali sekä mahdollinen opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.03.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Kankaanranta
Vastuuhenkilö

Marita Kankaanranta

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19KM3
  Liiketalous, monimuoto, digitaalinen liiketoiminta
 • LTKV19KM2
  Liiketalous, monimuoto, taloushallinto
 • LTKV19KM4
  Liiketalous, monimuoto, HR-osaaja

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Oppikirja Jormakka-Koivusalo-Lappalainen-Niskanen: Laskentatoimi. Edita 2015.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutuksena monimuotototeutus, josta virtuaaliosuus 3 op ja lähiopetus lukujärjestyksen mukaan 2 op.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on opintojaksoon kuuluvan tentin lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti 2 kertaa. Uusintatenttipäivät ovat syksyllä 2020 kaksi kertaa ja keväällä 2021 kaksi kertaa, Exam-tentti. Päivät ilmoitetaan, kun ne on varmistettu.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana 1-5, johon vaikuttaa palautettavat tehtävät (40%) ja opintojakson tentti (60%).

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot