Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1Laajuus (5 op)

Tunnus: 203004912

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Venäjän liikenneinfrastruktuurin rakennetta ja tilaa, ymmärtää EU:n, Suomen ja Kymenlaakson sekä Venäjän osana kansainvälistä logistista järjestelmää, osaa suunnitella ja organisoida maantiekuljetuksia Venäjälle sekä tuntee tullilaitoksen toimintaa ja osaa tullausprosessin sekä logistiikkapalvelujen tarjoajan, asiakkaan että huolitsijan näkökulmasta.

Sisältö

Venäjän liikenneinfrastruktuuri, eurooppalaiset kuljetuskäytävät Venäjälle, transito ja maantielogistiikka Suomesta Venäjälle sekä vienti- ja tuontitullaus.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 18.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 300

Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Opettaja 2 Logistiikka
Vastuuhenkilö

Raimo Päivärinta

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • LOKT18SM
  Logistiikka, monimuoto
 • LLKT18SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus
 • LOKT18SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee Venäjän liikenneinfrastruktuurin rakennetta ja tilaa, ymmärtää EU:n, Suomen ja Kymenlaakson sekä Venäjän osana kansainvälistä logistista järjestelmää, osaa suunnitella ja organisoida maantiekuljetuksia Venäjälle sekä tuntee tullilaitoksen toimintaa ja osaa tullausprosessin sekä logistiikkapalvelujen tarjoajan, asiakkaan että huolitsijan näkökulmasta.

Sisältö

Venäjän liikenneinfrastruktuuri, eurooppalaiset kuljetuskäytävät Venäjälle, transito ja maantielogistiikka Suomesta Venäjälle sekä vienti- ja tuontitullaus.

Aika ja paikka

Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit.

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssimateriaali on Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi on toteutettu valtaosin työelämäyhteistyönä ja siellä oleva aineisto on oikeaa työelämätietoa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssiin liittyvät tentit ja tehtävätentit on selvitetty kurssialustalla mukaanlukien myös aikataulut..

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki arviointiin ja arvioinnin perusteisiin liittyvät asiat on selvitetty kurssialustalla.

a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 05.10.2020

Ajoitus

26.10.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuhenkilö

Raimo Päivärinta

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • LOKT17SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • LLKT17SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee Venäjän liikenneinfrastruktuurin rakennetta ja tilaa, ymmärtää EU:n, Suomen ja Kymenlaakson sekä Venäjän osana kansainvälistä logistista järjestelmää, osaa suunnitella ja organisoida maantiekuljetuksia Venäjälle sekä tuntee tullilaitoksen toimintaa ja osaa tullausprosessin sekä logistiikkapalvelujen tarjoajan, asiakkaan että huolitsijan näkökulmasta.

Sisältö

Venäjän liikenneinfrastruktuuri, eurooppalaiset kuljetuskäytävät Venäjälle, transito ja maantielogistiikka Suomesta Venäjälle sekä vienti- ja tuontitullaus.

Aika ja paikka

Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit.

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssimateriaali on Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit.

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti