Siirry suoraan sisältöön

LVI-tekniikan perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EA99

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Hahmotat LVI-tekniikan merkityksen sisäolosuhteiden ja energian kulutuksen kannalta osana rakennusta ja sen talotekniikkaa. Opit perustiedot rakennuksen sisäilmastosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä tavallisimmista LVI-järjestelmistä, joilla haluttu sisäilmasto sekä turvallinen vesi- ja jätevesihuolto rakennuksissa toteutetaan. Osaat LVI-piirrosmerkit.

Sisältö

Millainen on LVI-tekniikan rooli terveellisen ja turvallisen sisäilmaston näkökulmasta? Millaiset järjestelmät kuuluvat käsitteeseen lvi-tekniikka ja mitkä ovat niiden keskeiset toimintaperiaatteet? Miten LVI-järjestelmän osat kuvataan LVI-suunnitelmissa?

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltävää osaamista.