Siirry suoraan sisältöön

KiVAKO: Venäjä 1Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EE20

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

• osaa kirjoittaa venäläisin kirjaimin, osaa lukea venäjää melkein sujuvasti
• osaa kysyä ja vastata kysymyksiin lyhyesti ja yksinkertaisesti.
• osaa tuottaa yksinkertaisia vuoropuheluja käsitellyistä aiheista, vaihtaa kuulumisia
• osaa kertoa lyhyesti omasta arki- ja opiskeluelämästä, tehdä viikkosuunnitelman ja vierailuohjelman
• osaa kertoa kellonajat tasatunteina
• osaa kertoa puhelinnumeron
• osaa kertoa itsestä ja perheenjäsenistä, asuinpaikasta ja opiskelu- sekä työpaikasta
• osaa kertoa, missä ja mitä löytyy toimistosta
• osaa ilmaista mielipiteen lyhyesti
• osaa käyttää kohteliaita ilmauksia (tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen)
• tunnistaa yksinkertaisesta puhutusta ja kirjoitetusta kielestä yksittäisiä tuttuja sanoja ja ilmaisuja
• osaa kirjoittaa lyhyitä yksittäisiä ilmaisuja käsitellyistä aiheista ja täyttää lomakkeisiin henkilötietonsa

Sisältö

• aakkoset, ääntäminen ja sanapaino, lauseintonaatio
• kysymyslauseet ilman kysymyssanaa; kysymyssanat kuka, mitä, missä, kenen
• lukusanat 0-100
• kieltosanat ???, ??
• substantiivien suku, persoonapronominit
• olla-verbin käyttö preesensissä
• esittäytyminen, tervehtiminen, kahvilassa, kaupungissa, puhelinkeskustelu
• viikonpäivät
• possessiivipronominit
• puhelinnumerot
• kellonajat
• opiskeluarki ja oppiaineet
• perhesanastoa, ammatit
• ketjut- ja vitjat-verbit
• prepositionaali missä?
• mielipiteen kertominen
• toimistossa

Ilmoittautumisaika

14.12.2019

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

• osaa kirjoittaa venäläisin kirjaimin, osaa lukea venäjää melkein sujuvasti
• osaa kysyä ja vastata kysymyksiin lyhyesti ja yksinkertaisesti.
• osaa tuottaa yksinkertaisia vuoropuheluja käsitellyistä aiheista, vaihtaa kuulumisia
• osaa kertoa lyhyesti omasta arki- ja opiskeluelämästä, tehdä viikkosuunnitelman ja vierailuohjelman
• osaa kertoa kellonajat tasatunteina
• osaa kertoa puhelinnumeron
• osaa kertoa itsestä ja perheenjäsenistä, asuinpaikasta ja opiskelu- sekä työpaikasta
• osaa kertoa, missä ja mitä löytyy toimistosta
• osaa ilmaista mielipiteen lyhyesti
• osaa käyttää kohteliaita ilmauksia (tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen)
• tunnistaa yksinkertaisesta puhutusta ja kirjoitetusta kielestä yksittäisiä tuttuja sanoja ja ilmaisuja
• osaa kirjoittaa lyhyitä yksittäisiä ilmaisuja käsitellyistä aiheista ja täyttää lomakkeisiin henkilötietonsa

Sisältö

• aakkoset, ääntäminen ja sanapaino, lauseintonaatio
• kysymyslauseet ilman kysymyssanaa; kysymyssanat kuka, mitä, missä, kenen
• lukusanat 0-100
• kieltosanat ???, ??
• substantiivien suku, persoonapronominit
• olla-verbin käyttö preesensissä
• esittäytyminen, tervehtiminen, kahvilassa, kaupungissa, puhelinkeskustelu
• viikonpäivät
• possessiivipronominit
• puhelinnumerot
• kellonajat
• opiskeluarki ja oppiaineet
• perhesanastoa, ammatit
• ketjut- ja vitjat-verbit
• prepositionaali missä?
• mielipiteen kertominen
• toimistossa

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali DigiCampus-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkotapaamisia noin joka toinen viikko ja itsenäinen opiskelu verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op = 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5