Siirry suoraan sisältöön

KiertotalousLaajuus (5 op)

Tunnus: YT00AF47

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

29.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI24SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Learnissa ilmoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuja, esimerkkejä työelämästä ja yritysesimerkkeihin tutustumista

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa

Kansainvälinen yhteistyö

Tutustutaan EU lainsäädäntöön

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja oppimistehtävien teosta itsenäisesti ja ryhmissä. Seminaarissa esitellään ryhmätyöt.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuihin pisteisiin

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI24KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen merkitty lähiopetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailu

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuopettaja

Liisa Routaharju

Ryhmät
 • YTMI23SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ei pakollista oppikirjaa.
Materiaalit jaetaan Learn kautta, mutta opiskleijoiden odotetaan etsivät tietoa myös itsenäisesti. Tarkempia ohjeita kurssin aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, ener-gianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssi-tehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoiminta-malleja. Etsimme vastauksia kysymyksiin:
• Mitä on kiertotalous?
• Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja tehtäväpalautusten määräajat ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Ryhmätehtävn esittelyseminaari viimeisellä lähiopetusjaksolla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Kurssi koostuu luennoista, tehtävistä ja tentistä. Sen laajuus on 135h (5 op), joka jakautuu seuraavasti:
• Luennot ja itseopiskelumateriaaliin tutustuminen 35h
• Yksilötehtävät 30h
• Ryhmätehtävä 30h
• Tentti ja siihen valmistautuminen 40h

Toteutuksen osien kuvaus

Johdanto kiertotalouteen
Rajalliset resurssin kiertotaloudessa
Biologiset kierrot
Tekniset kierrot

Lisätietoja opiskelijoille

Osa luennoista on verkkoluentoja. Verkkoluennot tallennetaan, mikäli mahdollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien ja tentin yhteispistemäärään perustuen:
1: 50-59p
2: 60-69p
3: 70-79p
4: 80-89p
5: yli 90p

Huomioi, että myöhästyneistä palautuksista vähennetään pisteitä (-1p/vrk).
Tarkemmat ohjeet opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkkejä työelämästä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan oppimistehtävien perusteella

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuopettaja

Liisa Routaharju

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja tehtävien ajankohta ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

135h, joka jakautuu seuraavasti:
Luennot, mahdolliset vierailut ja itseopiskelumateriaaliin tutustuminen 35h
Yksilötehtävät 30h
Ryhmätehtävä 30h
Tentti ja siihen valmistautuminen 40h
Osa luennoista mahdollisesti verkkoluentoina, monimuotoryhmän lukujärjestyksen mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Lisätään myöhemmin

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätään myöhemmin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtävien ja tentin yhteispistemäärään. Tehtävien ja tentin pisteytys ilmoitetaan ensimmäisellä tunnilla.
• 1: 50-59 p.
• 2: 60-69 p.
• 3: 70-79 p.
• 4: 80-89 p.
• 5: yli 90p.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

04.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla käydään läpi luentojen muodossa kiertotalouden perusteita. Arviointi perustuu itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviin oppimistehtävien suorituksiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Lisätietoa kurssin alkaessa.