Siirry suoraan sisältöön

Virtaustekniikka ja taseetLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK67

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat esittää eri ilmiöitä taseiden avulla ja osata soveltaa taseajattelua prosessien aine- ja energiavirtojen laskennassa.
Osaat määritellä virtaustekniikan peruskäsitteet ja laitteet.
Osaat soveltaa virtaustekniikan perusyhtälöitä sekä mitoittaa pumpun ja putkiston virtausteknisesti.

Sisältö

Kuinka prosessien aine- ja energiataseita mallinnetaan ja ratkaistaan matemaattisesti?
Millaisilla käsitteillä ja perusyhtälöillä virtaustekniikkaa kuvataan?
Kuinka määritetään putkiston painehäviöt?
Millaisia pumppuja on käytettävissä virtauksen tuottamiseen ja kuinka ne mitoitetaan?
Millaisia laitteita voidaan käyttää puristuksessa ja tyhjötekniikassa?

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat esittää eri ilmiöitä taseiden avulla ja osata soveltaa taseajattelua prosessien aine- ja energiavirtojen laskennassa.
Osaat määritellä virtaustekniikan peruskäsitteet ja laitteet.
Osaat soveltaa virtaustekniikan perusyhtälöitä sekä mitoittaa pumpun ja putkiston virtausteknisesti.

Sisältö

Kuinka prosessien aine- ja energiataseita mallinnetaan ja ratkaistaan matemaattisesti?
Millaisilla käsitteillä ja perusyhtälöillä virtaustekniikkaa kuvataan?
Kuinka määritetään putkiston painehäviöt?
Millaisia pumppuja on käytettävissä virtauksen tuottamiseen ja kuinka ne mitoitetaan?
Millaisia laitteita voidaan käyttää puristuksessa ja tyhjötekniikassa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja laboratoriotöiden mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

2 välikoetta ja laboratoriotyö.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikokeet ja laboratoriotyöt ja selosteet.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat esittää eri ilmiöitä taseiden avulla ja osata soveltaa taseajattelua prosessien aine- ja energiavirtojen laskennassa.
Osaat määritellä virtaustekniikan peruskäsitteet ja laitteet.
Osaat soveltaa virtaustekniikan perusyhtälöitä sekä mitoittaa pumpun ja putkiston virtausteknisesti.

Sisältö

Kuinka prosessien aine- ja energiataseita mallinnetaan ja ratkaistaan matemaattisesti?
Millaisilla käsitteillä ja perusyhtälöillä virtaustekniikkaa kuvataan?
Kuinka määritetään putkiston painehäviöt?
Millaisia pumppuja on käytettävissä virtauksen tuottamiseen ja kuinka ne mitoitetaan?
Millaisia laitteita voidaan käyttää puristuksessa ja tyhjötekniikassa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja laboratoriotöiden mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Välikoe (2kpl), harjoitustyö ja laboratoriotyö.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikokeet, harjoitustyö ja laboratoriotyö ja raportti.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Männynsalo
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat esittää eri ilmiöitä taseiden avulla ja osata soveltaa taseajattelua prosessien aine- ja energiavirtojen laskennassa.
Osaat määritellä virtaustekniikan peruskäsitteet ja laitteet.
Osaat soveltaa virtaustekniikan perusyhtälöitä sekä mitoittaa pumpun ja putkiston virtausteknisesti.

Sisältö

Kuinka prosessien aine- ja energiataseita mallinnetaan ja ratkaistaan matemaattisesti?
Millaisilla käsitteillä ja perusyhtälöillä virtaustekniikkaa kuvataan?
Kuinka määritetään putkiston painehäviöt?
Millaisia pumppuja on käytettävissä virtauksen tuottamiseen ja kuinka ne mitoitetaan?
Millaisia laitteita voidaan käyttää puristuksessa ja tyhjötekniikassa?

Opiskelumateriaali

Luentoaineisto.

Tentit ja muut määräajat

Välikokeita kaksi sekä palautettavia harjoitustehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5