Skip to main content

Thermal physics and technical thermodynamicsLaajuus (5 cr)

Code: BI00BK70

Credits

5 op

Objective

You recognize the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity.
You recognize the basic functions, quantities and terms of thermodynamics. You are able to read diagrams and tables of substances. You are able to determine the mass and energy balance of the stationary process. You understand the basic types of heat and power plants and different steam and gas circulation processes.
You are able to apply the concepts to solve problems in the technical field.
You are able to study the phenomena and determine quantities on experimental basis.

Content

What are the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity?
What is thermodynamics and what are the most essential quantities and terms and how are these used in the designing of processes? What are steam or/and gas circulation processes and how does a thermal power plant work?
How can you apply the concepts to solve problems in the field of technical engineering?
How can you study the phenomena and determine quantities on experimental basis?

Qualifications

No prerequisites

Materials

No connected modules

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

02.09.2024 - 13.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Bioproduct Technology
Teachers
 • Ritva Käyhkö
 • Timo Riikilä
Groups
 • BISA23SP
  Bioproduct Technology, full-time studies

Objective

You recognize the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity.
You recognize the basic functions, quantities and terms of thermodynamics. You are able to read diagrams and tables of substances. You are able to determine the mass and energy balance of the stationary process. You understand the basic types of heat and power plants and different steam and gas circulation processes.
You are able to apply the concepts to solve problems in the technical field.
You are able to study the phenomena and determine quantities on experimental basis.

Content

What are the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity?
What is thermodynamics and what are the most essential quantities and terms and how are these used in the designing of processes? What are steam or/and gas circulation processes and how does a thermal power plant work?
How can you apply the concepts to solve problems in the field of technical engineering?
How can you study the phenomena and determine quantities on experimental basis?

Opiskelumateriaali

Ensimmäisen osion kurssimateriaali on jaossa kurssin Learn-alustalla. Ensimmäisen osion materiaali pohjautuu osittain kirjaan "Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 1, Hautala ja Peltonen, 2016, 12. painos". Myös muut painokset käyvät. Toisessa osiossa Learnissa jaetut opetusmonisteet, tehtävät ja oheisaineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensimmäisessä ja toisessa osiossa materiaali ja tehtävät ratkaisuineen ovat saatavilla Learnissä, joka mahdollistaa itseopiskelun, mutta lähitunneille osallistumista suositellaan. Ensimmäisen osion suoritukseen vaaditaan hyväksytty tentti, joka suoritetaan paperikokeena luokkatilassa. Toisessa osiossa on palautettavia tunti-/kotitehtäviä ja Learn-tentti, minkä hyväksytysti läpäisy vaaditaan. Kokonaisarvosana muodostuu ensimmäisen ja toisen osan tenttien painotettuna keskiarvona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin ensimmäisen osion koetta voi uusia kaksi kertaa. Toisen osion koti- ja tuntitehtävät kannattaa tehdä ennen tenttiä. Toisen osion tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen joka vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetusta sekä harjoitustehtäviä. Osa harjoitustehtävistä voi olla palautettavia.

Kurssin ensimmäisessä osiossa käydään läpi termofysiikan perusteita ja käsitteistöä.
Ensimmäisessä osiossa käydään mm. lämpö-opin pääsäännöt, aineen olomuodot. kaasuteoriaa, lämpölaajeneminen ja lämpövoimakoneet.

Toisessa osiossa käsitellään: Höyryvoimalaitosprosessi termodynaamisena kiertoprosessina. Voimalaitosprosessin piirrosmerkit. Prosessien laskennan termodynaamiset perusteet. Energia- ja ainetaseet avoimissa virtaussysteemeissä ja erityisesti voimalaitosprosessissa. Termodynaamisten ominaisuustaulukoiden ja –piirrosten käyttöharjoituksia ja sovellusesimerkkilaskuja. Voimalaitosprosessin ja prosessivaiheiden tehojen ja hyötysuhteiden laskenta.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Kurssin arvosana määrittyy kahden erillisen osan arvioinnista. Osien arviointiin käytetään koetuloksia sekä osaamista palautettavissa harjoitustehtävissä ja lähitunneilla.

Qualifications

No prerequisites

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

01.09.2023 - 16.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

15 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Bioproduct Technology
Teachers
 • Ritva Käyhkö
 • Timo Riikilä
Groups
 • BISA23KM
  Bioproduct Technology, part-time studies

Objective

You recognize the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity.
You recognize the basic functions, quantities and terms of thermodynamics. You are able to read diagrams and tables of substances. You are able to determine the mass and energy balance of the stationary process. You understand the basic types of heat and power plants and different steam and gas circulation processes.
You are able to apply the concepts to solve problems in the technical field.
You are able to study the phenomena and determine quantities on experimental basis.

Content

What are the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity?
What is thermodynamics and what are the most essential quantities and terms and how are these used in the designing of processes? What are steam or/and gas circulation processes and how does a thermal power plant work?
How can you apply the concepts to solve problems in the field of technical engineering?
How can you study the phenomena and determine quantities on experimental basis?

Opiskelumateriaali

Ensimmäisen osion kurssimateriaali on jaossa kurssin Learn-alustalla. Ensimmäisen osion materiaali pohjautuu osittain kirjaan "Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 1, Hautala ja Peltonen, 2016, 12. painos". Myös muut painokset käyvät. Toisessa osiossa Learnissa jaetut opetusmonisteet, tehtävät ja oheisaineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensimmäisessä ja toisessa osiossa materiaali ja tehtävät ratkaisuineen ovat saatavilla Learnissä, joka mahdollistaa itseopiskelun, mutta lähitunneille osallistumista suositellaan. Ensimmäisen osion suoritukseen vaaditaan hyväksytty tentti, joka suoritetaan Learn-tenttinä paikan päällä tai etänä. Opettaja määrittä suoritustavan kurssin edetessä. Toisessa osiossa suoritukseen vaaditaan tietty määrä hyväksytysti palautettuja tehtäviä ja hyväksytysti suoritettu Learn-tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Kurssin ensimmäisen osion koetta voi uusia kaksi kertaa. Toisen osion tehtävät tulee olla palautettu opintojakson päättymispäivämäärään mennessä ja tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen joka vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetusta sekä harjoitustehtäviä. Osa harjoitustehtävistä voi olla palautettavia.

Kurssin ensimmäisessä osiossa käydään läpi termofysiikan perusteita ja käsitteistöä.
Ensimmäisessä osiossa käydään mm. lämpö-opin pääsäännöt, aineen olomuodot, lämpölaajeneminen ja lämpövoimakoneet.

Toisessa osiossa käsitellään: Höyryvoimalaitosprosessi termodynaamisena kiertoprosessina. Voimalaitosprosessin piirrosmerkit. Prosessien laskennan termodynaamiset perusteet. Energia- ja ainetaseet avoimissa virtaussysteemeissä ja erityisesti voimalaitosprosessissa. Termodynaamisten ominaisuustaulukoiden ja –piirrosten käyttöharjoituksia ja sovellusesimerkkilaskuja. Voimalaitosprosessin ja prosessivaiheiden tehojen ja hyötysuhteiden laskenta.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Kurssin arvosana määrittyy kahden erillisen osan arvioinnista. Osien arviointiin voidaan käyttää koetuloksia sekä osaamista palautettavissa harjoitustehtävissä ja lähitunneilla.

Qualifications

No prerequisites

Enrollment

06.04.2022 - 22.04.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Bioproduct Technology
Teachers
 • Ritva Käyhkö
 • Timo Riikilä
Teacher in charge

Timo Riikilä

Groups
 • BISA21SP
  Bioproduct Technology, full-time studies

Objective

You recognize the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity.
You recognize the basic functions, quantities and terms of thermodynamics. You are able to read diagrams and tables of substances. You are able to determine the mass and energy balance of the stationary process. You understand the basic types of heat and power plants and different steam and gas circulation processes.
You are able to apply the concepts to solve problems in the technical field.
You are able to study the phenomena and determine quantities on experimental basis.

Content

What are the basic phenomena and the most important quantities, units, definitions and laws related to thermal expansion, heat absorption, heat transfer, gases and air humidity?
What is thermodynamics and what are the most essential quantities and terms and how are these used in the designing of processes? What are steam or/and gas circulation processes and how does a thermal power plant work?
How can you apply the concepts to solve problems in the field of technical engineering?
How can you study the phenomena and determine quantities on experimental basis?

Opiskelumateriaali

Ensimmäisen osion kurssimateriaali on jaossa kurssin Learn-alustalla. Ensimmäisen osion materiaali pohjautuu osittain kirjaan "Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 1, Hautala ja Peltonen, 2016, 12. painos". Myös muut painokset käyvät. Toisessa osiossa Learnissa jaetut opetusmonisteet, tehtävät ja oheisaineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensimmäisessä ja toisessa osiossa materiaali ja tehtävät ratkaisuineen ovat saatavilla Learnissä, joka mahdollistaa itseopiskelun, mutta lähitunneille osallistumista suositellaan. Ensimmäisen osion suoritukseen vaaditaan hyväksytty tentti, joka suoritetaan paperikokeena luokkatilassa. Toisessa osiossa suoritukseen vaaditaan tietty määrä hyväksytysti palautettuja tehtäviä ja hyväksytysti suoritettu Learn-tentti.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin ensimmäisen osion koetta voi uusia kaksi kertaa. Toisen osion tehtävät tulee olla palautettu opintojakson päättymispäivämäärään mennessä ja tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen joka vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetusta sekä harjoitustehtäviä. Osa harjoitustehtävistä voi olla palautettavia.

Kurssin ensimmäisessä osiossa käydään läpi termofysiikan perusteita ja käsitteistöä.
Ensimmäisessä osiossa käydään mm. lämpö-opin pääsäännöt, aineen olomuodot, lämpölaajeneminen ja lämpövoimakoneet.

Toisessa osiossa käsitellään: Höyryvoimalaitosprosessi termodynaamisena kiertoprosessina. Voimalaitosprosessin piirrosmerkit. Prosessien laskennan termodynaamiset perusteet. Energia- ja ainetaseet avoimissa virtaussysteemeissä ja erityisesti voimalaitosprosessissa. Termodynaamisten ominaisuustaulukoiden ja –piirrosten käyttöharjoituksia ja sovellusesimerkkilaskuja. Voimalaitosprosessin ja prosessivaiheiden tehojen ja hyötysuhteiden laskenta.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Kurssin arvosana määrittyy kahden erillisen osan arvioinnista. Osien arviointiin voidaan käyttää koetuloksia sekä osaamista palautettavissa harjoitustehtävissä ja lähitunneilla.

Qualifications

No prerequisites