Siirry suoraan sisältöön

Prosessien kemiaLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK76

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet fysikaalisen kemian keskeiset käsitteet ja ilmiöt termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan ja liuosten ominaisuuksien osalta. Osaat tutkia kemiallista muutosta ja –tasapainoa laboratoriomittauksilla. Hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset termodynaamiset käsitteet ja mikä on niiden merkitys prosessien näkökulmasta? Mitkä tekijät vaikuttavat kemialliseen tasapainoon ja reaktionopeuteen? Miten reaktionopeutta kuvataan nopeusyhtälöillä ja miten määritetään nopeusvakio? Mitkä ovat keskeiset sähkökemialliset analyysitekniikat? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet fysikaalisen kemian keskeiset käsitteet ja ilmiöt termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan ja liuosten ominaisuuksien osalta. Osaat tutkia kemiallista muutosta ja –tasapainoa laboratoriomittauksilla. Hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset termodynaamiset käsitteet ja mikä on niiden merkitys prosessien näkökulmasta? Mitkä tekijät vaikuttavat kemialliseen tasapainoon ja reaktionopeuteen? Miten reaktionopeutta kuvataan nopeusyhtälöillä ja miten määritetään nopeusvakio? Mitkä ovat keskeiset sähkökemialliset analyysitekniikat? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Tunnet fysikaalisen kemian keskeiset käsitteet ja ilmiöt termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan ja liuosten ominaisuuksien osalta. Osaat tutkia kemiallista muutosta ja –tasapainoa laboratoriomittauksilla. Hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset termodynaamiset käsitteet ja mikä on niiden merkitys prosessien näkökulmasta? Mitkä tekijät vaikuttavat kemialliseen tasapainoon ja reaktionopeuteen? Miten reaktionopeutta kuvataan nopeusyhtälöillä ja miten määritetään nopeusvakio? Mitkä ovat keskeiset sähkökemialliset analyysitekniikat? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuopettaja

Miia Vilve

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Tunnet fysikaalisen kemian keskeiset käsitteet ja ilmiöt termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan ja liuosten ominaisuuksien osalta. Osaat tutkia kemiallista muutosta ja –tasapainoa laboratoriomittauksilla. Hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset termodynaamiset käsitteet ja mikä on niiden merkitys prosessien näkökulmasta? Mitkä tekijät vaikuttavat kemialliseen tasapainoon ja reaktionopeuteen? Miten reaktionopeutta kuvataan nopeusyhtälöillä ja miten määritetään nopeusvakio? Mitkä ovat keskeiset sähkökemialliset analyysitekniikat? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuopettaja

Miia Vilve

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Tunnet fysikaalisen kemian keskeiset käsitteet ja ilmiöt termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan ja liuosten ominaisuuksien osalta. Osaat tutkia kemiallista muutosta ja –tasapainoa laboratoriomittauksilla. Hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset termodynaamiset käsitteet ja mikä on niiden merkitys prosessien näkökulmasta? Mitkä tekijät vaikuttavat kemialliseen tasapainoon ja reaktionopeuteen? Miten reaktionopeutta kuvataan nopeusyhtälöillä ja miten määritetään nopeusvakio? Mitkä ovat keskeiset sähkökemialliset analyysitekniikat? Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja laboraatioraportit.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Insinöörin peruskemia tai vastaavat tiedot.