Siirry suoraan sisältöön

LämmönsiirtoLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK77

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet lämmönsiirtotekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät käsitteet.
Pystyt laskemaan lämmönsiirtoon liittyviä suureita ja mitoittamaan lämmönvaihtimia sekä lämmösiirtoverkkoja.
Tunnet haihdutukseen ja kuivaukseen liittyvät käsitteet sekä pystyt laskemaan näiden laitteiden virtauksia ja päämittoja.

Sisältö

Mitä tarkoittaa lämmönjohtuminen, konvektio ja säteily?
Mitä on huomioitava kokonaislämmönsiirtoa määritettäessä?
Kuinka lämmönsiirtimiä mitoitetaan?
Kuinka lämmönsiirrinverkkoja voidaan optimoida?
Mitä tarkoittaa haihdutus ja lauhdutus ja kuinka niihin liittyviä suureita voidaan laskea?
Mitä tarkoittaa diffuusio ja kosteus?
Kuinka kuivaimiin liittyviä virtauksia voidaan määrittää?

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Oppimateriaalit

Kemialliset yksikköprosessit
Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Tunnet lämmönsiirtotekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät käsitteet.
Pystyt laskemaan lämmönsiirtoon liittyviä suureita ja mitoittamaan lämmönvaihtimia sekä lämmösiirtoverkkoja.
Tunnet haihdutukseen ja kuivaukseen liittyvät käsitteet sekä pystyt laskemaan näiden laitteiden virtauksia ja päämittoja.

Sisältö

Mitä tarkoittaa lämmönjohtuminen, konvektio ja säteily?
Mitä on huomioitava kokonaislämmönsiirtoa määritettäessä?
Kuinka lämmönsiirtimiä mitoitetaan?
Kuinka lämmönsiirrinverkkoja voidaan optimoida?
Mitä tarkoittaa haihdutus ja lauhdutus ja kuinka niihin liittyviä suureita voidaan laskea?
Mitä tarkoittaa diffuusio ja kosteus?
Kuinka kuivaimiin liittyviä virtauksia voidaan määrittää?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmassa selvitettään lämmönsiirtimen toimintaa biotuoteteollisuudessa sekä niiden valmistamista. Kursilla on mahdollisesti yritysluento.

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet lämmönsiirtotekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät käsitteet.
Pystyt laskemaan lämmönsiirtoon liittyviä suureita ja mitoittamaan lämmönvaihtimia sekä lämmösiirtoverkkoja.
Tunnet haihdutukseen ja kuivaukseen liittyvät käsitteet sekä pystyt laskemaan näiden laitteiden virtauksia ja päämittoja.

Sisältö

Mitä tarkoittaa lämmönjohtuminen, konvektio ja säteily?
Mitä on huomioitava kokonaislämmönsiirtoa määritettäessä?
Kuinka lämmönsiirtimiä mitoitetaan?
Kuinka lämmönsiirrinverkkoja voidaan optimoida?
Mitä tarkoittaa haihdutus ja lauhdutus ja kuinka niihin liittyviä suureita voidaan laskea?
Mitä tarkoittaa diffuusio ja kosteus?
Kuinka kuivaimiin liittyviä virtauksia voidaan määrittää?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 11.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet lämmönsiirtotekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät käsitteet.
Pystyt laskemaan lämmönsiirtoon liittyviä suureita ja mitoittamaan lämmönvaihtimia sekä lämmösiirtoverkkoja.
Tunnet haihdutukseen ja kuivaukseen liittyvät käsitteet sekä pystyt laskemaan näiden laitteiden virtauksia ja päämittoja.

Sisältö

Mitä tarkoittaa lämmönjohtuminen, konvektio ja säteily?
Mitä on huomioitava kokonaislämmönsiirtoa määritettäessä?
Kuinka lämmönsiirtimiä mitoitetaan?
Kuinka lämmönsiirrinverkkoja voidaan optimoida?
Mitä tarkoittaa haihdutus ja lauhdutus ja kuinka niihin liittyviä suureita voidaan laskea?
Mitä tarkoittaa diffuusio ja kosteus?
Kuinka kuivaimiin liittyviä virtauksia voidaan määrittää?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Petteri Paananen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet lämmönsiirtotekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät käsitteet.
Pystyt laskemaan lämmönsiirtoon liittyviä suureita ja mitoittamaan lämmönvaihtimia sekä lämmösiirtoverkkoja.
Tunnet haihdutukseen ja kuivaukseen liittyvät käsitteet sekä pystyt laskemaan näiden laitteiden virtauksia ja päämittoja.

Sisältö

Mitä tarkoittaa lämmönjohtuminen, konvektio ja säteily?
Mitä on huomioitava kokonaislämmönsiirtoa määritettäessä?
Kuinka lämmönsiirtimiä mitoitetaan?
Kuinka lämmönsiirrinverkkoja voidaan optimoida?
Mitä tarkoittaa haihdutus ja lauhdutus ja kuinka niihin liittyviä suureita voidaan laskea?
Mitä tarkoittaa diffuusio ja kosteus?
Kuinka kuivaimiin liittyviä virtauksia voidaan määrittää?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet