Siirry suoraan sisältöön

Säätö- ja automaatiotekniikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK84

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet prosessidynamiikan käsitteen ja dynaamisia ilmiöitä aiheuttavat tekijät.
Tunnet säätötekniikan perusteet sekä osaat soveltaa tekniikkaa prosessien ohjauksessa.
Tunnet automaation eri hierarkiatasot sekä automaatiojärjestelmän merkityksen osana kokonaisautomaatiota.

Sisältö

• Prosessien dynamiikka
• Askelvasteeseen ja taselaskentaan perustuva mallintaminen
• Lohkokaavioalgebra
• Siirtofunktiot ja säätöpiiri
• PID-säätö ja sen virittäminen
• Yleisimmät yhdistelmäsäädöt.
• Automaatiojärjestelmien perustuntemus

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Oppimateriaalit

Prosessiteollisuuden mittaukset koneet ja laitteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
 • Jarkko Männynsalo
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet prosessidynamiikan käsitteen ja dynaamisia ilmiöitä aiheuttavat tekijät.
Tunnet säätötekniikan perusteet sekä osaat soveltaa tekniikkaa prosessien ohjauksessa.
Tunnet automaation eri hierarkiatasot sekä automaatiojärjestelmän merkityksen osana kokonaisautomaatiota.

Sisältö

• Prosessien dynamiikka
• Askelvasteeseen ja taselaskentaan perustuva mallintaminen
• Lohkokaavioalgebra
• Siirtofunktiot ja säätöpiiri
• PID-säätö ja sen virittäminen
• Yleisimmät yhdistelmäsäädöt.
• Automaatiojärjestelmien perustuntemus

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja projektitöiden mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijat teollisuusyrityksestä.

Tentit ja muut määräajat

Välikoe, viikkotehtävät ja projektityö.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikoe, viikkotehtävät ja projektityö ja raportti.

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
 • Jarkko Männynsalo
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet prosessidynamiikan käsitteen ja dynaamisia ilmiöitä aiheuttavat tekijät.
Tunnet säätötekniikan perusteet sekä osaat soveltaa tekniikkaa prosessien ohjauksessa.
Tunnet automaation eri hierarkiatasot sekä automaatiojärjestelmän merkityksen osana kokonaisautomaatiota.

Sisältö

• Prosessien dynamiikka
• Askelvasteeseen ja taselaskentaan perustuva mallintaminen
• Lohkokaavioalgebra
• Siirtofunktiot ja säätöpiiri
• PID-säätö ja sen virittäminen
• Yleisimmät yhdistelmäsäädöt.
• Automaatiojärjestelmien perustuntemus

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä. Luento ja harjoitusmateriaali on englaninkielistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijat ovat yhteistyöyrityksestä.

Tentit ja muut määräajat

Välikoe, palautettavat viikkotehtävät ja projektityö.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssilla mahdollisesti vaihto-opiskelijoita, jolloin luentokieli on englanti.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikoe, palautettavat viikkotehtävät ja projektityö arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
 • Jarkko Männynsalo
Vastuuopettaja

Jarkko Männynsalo

Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet prosessidynamiikan käsitteen ja dynaamisia ilmiöitä aiheuttavat tekijät.
Tunnet säätötekniikan perusteet sekä osaat soveltaa tekniikkaa prosessien ohjauksessa.
Tunnet automaation eri hierarkiatasot sekä automaatiojärjestelmän merkityksen osana kokonaisautomaatiota.

Sisältö

• Prosessien dynamiikka
• Askelvasteeseen ja taselaskentaan perustuva mallintaminen
• Lohkokaavioalgebra
• Siirtofunktiot ja säätöpiiri
• PID-säätö ja sen virittäminen
• Yleisimmät yhdistelmäsäädöt.
• Automaatiojärjestelmien perustuntemus

Opiskelumateriaali

Luentoaineisto.
Automaatiotekniikan perusteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot ja projekti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson opetus toteutetaan ANDRITZ Oy:n asiantuntioiden toimesta.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti ja projektityön palautus.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Virtaustekniikka ja taseet