Siirry suoraan sisältöön

Paperin- ja kartongin jalostusLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK87

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet paperi- ja kartonkilajit sekä niissä käytettävät raaka-aineet
Tunnet paperin jalostuksessa käytettävät osaprossessit ja niiden tekniikat
Tunnet painatustekniikat
Ymmärrät pakkauksen loppukäytön asettamat vaatimukset pakkausten paperille/kartongille

Sisältö

Mitkä ovat paperin jalostuksessa käytettävät prosessit?
Mitkä ovat yleisimmät laminointi- ja päällystysmenetelmät sekä –materiaalit?
Millaisia menetelmiä on käytettävissä painatuksessa?
Kuinka tuotteet voidaan kierrättää?
Mitkä ovat pakkauksen vaatimukset?

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot paperin valmistuksesta, esim. opintojakso ”Paperin ja kartongin valmistus”.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet paperi- ja kartonkilajit sekä niissä käytettävät raaka-aineet
Tunnet paperin jalostuksessa käytettävät osaprossessit ja niiden tekniikat
Tunnet painatustekniikat
Ymmärrät pakkauksen loppukäytön asettamat vaatimukset pakkausten paperille/kartongille

Sisältö

Mitkä ovat paperin jalostuksessa käytettävät prosessit?
Mitkä ovat yleisimmät laminointi- ja päällystysmenetelmät sekä –materiaalit?
Millaisia menetelmiä on käytettävissä painatuksessa?
Kuinka tuotteet voidaan kierrättää?
Mitkä ovat pakkauksen vaatimukset?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja laboratoriotöiden mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmassa on suunniteltu yritysvierailu alan yritykseen ja/tai vierailuluento kurssille.
Kurssilla tutustutaan myös pakkausyritykseen harjoitustyössä sekä tehdään kilpailija-analyysi.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin kuuluu:
Pakkauksen esittely
Harjoitustyö
Laboratoriotyö
Muistio excursiosta/yritysvierailusta

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot paperin valmistuksesta, esim. opintojakso ”Paperin ja kartongin valmistus”.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Tunnet paperi- ja kartonkilajit sekä niissä käytettävät raaka-aineet
Tunnet paperin jalostuksessa käytettävät osaprossessit ja niiden tekniikat
Tunnet painatustekniikat
Ymmärrät pakkauksen loppukäytön asettamat vaatimukset pakkausten paperille/kartongille

Sisältö

Mitkä ovat paperin jalostuksessa käytettävät prosessit?
Mitkä ovat yleisimmät laminointi- ja päällystysmenetelmät sekä –materiaalit?
Millaisia menetelmiä on käytettävissä painatuksessa?
Kuinka tuotteet voidaan kierrättää?
Mitkä ovat pakkauksen vaatimukset?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot paperin valmistuksesta, esim. opintojakso ”Paperin ja kartongin valmistus”.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet paperi- ja kartonkilajit sekä niissä käytettävät raaka-aineet
Tunnet paperin jalostuksessa käytettävät osaprossessit ja niiden tekniikat
Tunnet painatustekniikat
Ymmärrät pakkauksen loppukäytön asettamat vaatimukset pakkausten paperille/kartongille

Sisältö

Mitkä ovat paperin jalostuksessa käytettävät prosessit?
Mitkä ovat yleisimmät laminointi- ja päällystysmenetelmät sekä –materiaalit?
Millaisia menetelmiä on käytettävissä painatuksessa?
Kuinka tuotteet voidaan kierrättää?
Mitkä ovat pakkauksen vaatimukset?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot paperin valmistuksesta, esim. opintojakso ”Paperin ja kartongin valmistus”.