Siirry suoraan sisältöön

Puunjalostuksen kemiaLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00CX93

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Tunnet sulfaattiselluloosan valmistukseen liittyvän kemian sekä niihin liittyviä analyysimenetelmiä.
Tunnet paperinvalmistuksen kemian keskeiset suureet ja kemialliset ilmiöt ja niiden merkityksen paperin valmistuksen kemiaan ja sen hallintaan.
Tunnet paperin jalostuksessa yleisimmin käytettävät täyte- ja lisäaineet ja niiden merkityksen sekä lopputuotteeseen, että paperikoneen ajettavuuteen, että koko koneen hylky- ja kiertovesijärjestelmän toimintaan ja laitteisiin.
Tunnet kemikaalien annosteluun ja sekoittumiseen liittyvät teoriat ja tekniikat.
Tunnet retentiomekanismit ja yleisimmin käytettävät retentioaineet ja –systeemit paperikoneilla.
Ymmärrät prosessin vesikiertojen sulkemisen vaikutuksen kolloidien muodostumiseen paperikoneella.
Tunnet mekanismit saostumien muodostumiseen.
Tunnet keinoja kolloidien ja saostumien haittojen minimoimiseen.

Sisältö

Mitä ovat sulfaattiselluloosaprosessin keittokemikaalit ja niiden reaktiot?
Kuinka keittokemikaalien ominaisuuksia mitataan?
Kuinka määritetään valmiin selluloosan ominaisuuksia?
Mitkä keskeiset suureet vaikuttavat paperikoneen kemiaan?
Miksi täyte- ja lisäaineita käytetään?
Mitä ominaisuuksia ne tuo lopputuotteeseen tai mikä niiden rooli on paperikoneen toiminnalle?
Miten varmistetaan täyte- ja lisäaineiden hyvä sekoittuminen?
Mitä on retentio?
Mitkä tekijät vaikuttavat mekaaniseen, täyteaine -ja kokonaisretentioon?
Mitä kemikaaleja käytetään retention parantamiseen? Miten erilaiset retentioainesysteemit toimivat?
Mitä ovat kolloidit?
Mitkä tekijät aiheuttavat saostumia ja miten niiden ilmenemistä tai haittoja hallitaan?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet sulfaattiselluloosan valmistukseen liittyvän kemian sekä niihin liittyviä analyysimenetelmiä.
Tunnet paperinvalmistuksen kemian keskeiset suureet ja kemialliset ilmiöt ja niiden merkityksen paperin valmistuksen kemiaan ja sen hallintaan.
Tunnet paperin jalostuksessa yleisimmin käytettävät täyte- ja lisäaineet ja niiden merkityksen sekä lopputuotteeseen, että paperikoneen ajettavuuteen, että koko koneen hylky- ja kiertovesijärjestelmän toimintaan ja laitteisiin.
Tunnet kemikaalien annosteluun ja sekoittumiseen liittyvät teoriat ja tekniikat.
Tunnet retentiomekanismit ja yleisimmin käytettävät retentioaineet ja –systeemit paperikoneilla.
Ymmärrät prosessin vesikiertojen sulkemisen vaikutuksen kolloidien muodostumiseen paperikoneella.
Tunnet mekanismit saostumien muodostumiseen.
Tunnet keinoja kolloidien ja saostumien haittojen minimoimiseen.

Sisältö

Mitä ovat sulfaattiselluloosaprosessin keittokemikaalit ja niiden reaktiot?
Kuinka keittokemikaalien ominaisuuksia mitataan?
Kuinka määritetään valmiin selluloosan ominaisuuksia?
Mitkä keskeiset suureet vaikuttavat paperikoneen kemiaan?
Miksi täyte- ja lisäaineita käytetään?
Mitä ominaisuuksia ne tuo lopputuotteeseen tai mikä niiden rooli on paperikoneen toiminnalle?
Miten varmistetaan täyte- ja lisäaineiden hyvä sekoittuminen?
Mitä on retentio?
Mitkä tekijät vaikuttavat mekaaniseen, täyteaine -ja kokonaisretentioon?
Mitä kemikaaleja käytetään retention parantamiseen? Miten erilaiset retentioainesysteemit toimivat?
Mitä ovat kolloidit?
Mitkä tekijät aiheuttavat saostumia ja miten niiden ilmenemistä tai haittoja hallitaan?

Opiskelumateriaali

opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa.

Kurssilla pyritään toteuttamaan kampuksen ulkopuolinen excursio ja/tai vierailija.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnet sulfaattiselluloosan valmistukseen liittyvän kemian sekä niihin liittyviä analyysimenetelmiä.
Tunnet paperinvalmistuksen kemian keskeiset suureet ja kemialliset ilmiöt ja niiden merkityksen paperin valmistuksen kemiaan ja sen hallintaan.
Tunnet paperin jalostuksessa yleisimmin käytettävät täyte- ja lisäaineet ja niiden merkityksen sekä lopputuotteeseen, että paperikoneen ajettavuuteen, että koko koneen hylky- ja kiertovesijärjestelmän toimintaan ja laitteisiin.
Tunnet kemikaalien annosteluun ja sekoittumiseen liittyvät teoriat ja tekniikat.
Tunnet retentiomekanismit ja yleisimmin käytettävät retentioaineet ja –systeemit paperikoneilla.
Ymmärrät prosessin vesikiertojen sulkemisen vaikutuksen kolloidien muodostumiseen paperikoneella.
Tunnet mekanismit saostumien muodostumiseen.
Tunnet keinoja kolloidien ja saostumien haittojen minimoimiseen.

Sisältö

Mitä ovat sulfaattiselluloosaprosessin keittokemikaalit ja niiden reaktiot?
Kuinka keittokemikaalien ominaisuuksia mitataan?
Kuinka määritetään valmiin selluloosan ominaisuuksia?
Mitkä keskeiset suureet vaikuttavat paperikoneen kemiaan?
Miksi täyte- ja lisäaineita käytetään?
Mitä ominaisuuksia ne tuo lopputuotteeseen tai mikä niiden rooli on paperikoneen toiminnalle?
Miten varmistetaan täyte- ja lisäaineiden hyvä sekoittuminen?
Mitä on retentio?
Mitkä tekijät vaikuttavat mekaaniseen, täyteaine -ja kokonaisretentioon?
Mitä kemikaaleja käytetään retention parantamiseen? Miten erilaiset retentioainesysteemit toimivat?
Mitä ovat kolloidit?
Mitkä tekijät aiheuttavat saostumia ja miten niiden ilmenemistä tai haittoja hallitaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Petteri Paananen

Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet sulfaattiselluloosan valmistukseen liittyvän kemian sekä niihin liittyviä analyysimenetelmiä.
Tunnet paperinvalmistuksen kemian keskeiset suureet ja kemialliset ilmiöt ja niiden merkityksen paperin valmistuksen kemiaan ja sen hallintaan.
Tunnet paperin jalostuksessa yleisimmin käytettävät täyte- ja lisäaineet ja niiden merkityksen sekä lopputuotteeseen, että paperikoneen ajettavuuteen, että koko koneen hylky- ja kiertovesijärjestelmän toimintaan ja laitteisiin.
Tunnet kemikaalien annosteluun ja sekoittumiseen liittyvät teoriat ja tekniikat.
Tunnet retentiomekanismit ja yleisimmin käytettävät retentioaineet ja –systeemit paperikoneilla.
Ymmärrät prosessin vesikiertojen sulkemisen vaikutuksen kolloidien muodostumiseen paperikoneella.
Tunnet mekanismit saostumien muodostumiseen.
Tunnet keinoja kolloidien ja saostumien haittojen minimoimiseen.

Sisältö

Mitä ovat sulfaattiselluloosaprosessin keittokemikaalit ja niiden reaktiot?
Kuinka keittokemikaalien ominaisuuksia mitataan?
Kuinka määritetään valmiin selluloosan ominaisuuksia?
Mitkä keskeiset suureet vaikuttavat paperikoneen kemiaan?
Miksi täyte- ja lisäaineita käytetään?
Mitä ominaisuuksia ne tuo lopputuotteeseen tai mikä niiden rooli on paperikoneen toiminnalle?
Miten varmistetaan täyte- ja lisäaineiden hyvä sekoittuminen?
Mitä on retentio?
Mitkä tekijät vaikuttavat mekaaniseen, täyteaine -ja kokonaisretentioon?
Mitä kemikaaleja käytetään retention parantamiseen? Miten erilaiset retentioainesysteemit toimivat?
Mitä ovat kolloidit?
Mitkä tekijät aiheuttavat saostumia ja miten niiden ilmenemistä tai haittoja hallitaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Vastuuopettaja

Petteri Paananen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tunnet sulfaattiselluloosan valmistukseen liittyvän kemian sekä niihin liittyviä analyysimenetelmiä.
Tunnet paperinvalmistuksen kemian keskeiset suureet ja kemialliset ilmiöt ja niiden merkityksen paperin valmistuksen kemiaan ja sen hallintaan.
Tunnet paperin jalostuksessa yleisimmin käytettävät täyte- ja lisäaineet ja niiden merkityksen sekä lopputuotteeseen, että paperikoneen ajettavuuteen, että koko koneen hylky- ja kiertovesijärjestelmän toimintaan ja laitteisiin.
Tunnet kemikaalien annosteluun ja sekoittumiseen liittyvät teoriat ja tekniikat.
Tunnet retentiomekanismit ja yleisimmin käytettävät retentioaineet ja –systeemit paperikoneilla.
Ymmärrät prosessin vesikiertojen sulkemisen vaikutuksen kolloidien muodostumiseen paperikoneella.
Tunnet mekanismit saostumien muodostumiseen.
Tunnet keinoja kolloidien ja saostumien haittojen minimoimiseen.

Sisältö

Mitä ovat sulfaattiselluloosaprosessin keittokemikaalit ja niiden reaktiot?
Kuinka keittokemikaalien ominaisuuksia mitataan?
Kuinka määritetään valmiin selluloosan ominaisuuksia?
Mitkä keskeiset suureet vaikuttavat paperikoneen kemiaan?
Miksi täyte- ja lisäaineita käytetään?
Mitä ominaisuuksia ne tuo lopputuotteeseen tai mikä niiden rooli on paperikoneen toiminnalle?
Miten varmistetaan täyte- ja lisäaineiden hyvä sekoittuminen?
Mitä on retentio?
Mitkä tekijät vaikuttavat mekaaniseen, täyteaine -ja kokonaisretentioon?
Mitä kemikaaleja käytetään retention parantamiseen? Miten erilaiset retentioainesysteemit toimivat?
Mitä ovat kolloidit?
Mitkä tekijät aiheuttavat saostumia ja miten niiden ilmenemistä tai haittoja hallitaan?

Arviointiasteikko

1-5