Siirry suoraan sisältöön

Biomassan jalostusLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00CX98

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet eri bioraaka-aineiden biojalostamokonseptit ja merkityksen uusiutuvan energian käytön lisäämisen ja ilmaston muutoksen torjunnassa. Tunnet merkittävimmät biomassojen jalostusprosessit päävaiheineen ja jatkojalostussteppeineen; kaasutus, pyrolyysi, mädätys, Fischer Tropsch, vetykäsittely, käyminen jne.
Erityisesti tunnet metsä- ja lignoselluloosapohjaisten biomassojen jalostusketjut biopolttoaineiksi. Tunnet ligniinin, hemiselluloosan, uuteaineiden ja mäntyöljyn erotusprosessit sellutehtaalla.
Ymmärrät myös kehittyvien ja tulevaisuuden biojalostamokonseptien mahdollisuudet ja tavoitteet kehittää markkinoille erilaisia biotuotteita, kuten biofibrillejä, ligniinituotteita, biokemikaaleja, biomuoveja ja biokomposiitteja.

Sisältö

Millaisia biopolttoaineita bioraaka-aineista voidaan valmistaa? Mitkä ovat biopolttoaineiden ominaisuudet verrattuna fossiilisiin?
Mistä vaiheista erilaiset biojalostamokonseptit muodostuvat? Mitkä ovat vaiheiden pääprosessiolosuhteet ja pääreaktiot ja muutokset?
Mitä sivutuotteita metsäteollisuusintegraattien biojalostamot voivat tuottaa ja millaisia ovat näiden ominaisuudet?
Mitä ovat metsäbioraaka-aineista saatavat arvokkaat kemikaalit?
Mitä on nano-, mikrokiteinen ja mikroselluloosa?

Esitietovaatimukset

Metsäteollisuuden raaka-aineet

Oppimateriaalit

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet eri bioraaka-aineiden biojalostamokonseptit ja merkityksen uusiutuvan energian käytön lisäämisen ja ilmaston muutoksen torjunnassa. Tunnet merkittävimmät biomassojen jalostusprosessit päävaiheineen ja jatkojalostussteppeineen; kaasutus, pyrolyysi, mädätys, Fischer Tropsch, vetykäsittely, käyminen jne.
Erityisesti tunnet metsä- ja lignoselluloosapohjaisten biomassojen jalostusketjut biopolttoaineiksi. Tunnet ligniinin, hemiselluloosan, uuteaineiden ja mäntyöljyn erotusprosessit sellutehtaalla.
Ymmärrät myös kehittyvien ja tulevaisuuden biojalostamokonseptien mahdollisuudet ja tavoitteet kehittää markkinoille erilaisia biotuotteita, kuten biofibrillejä, ligniinituotteita, biokemikaaleja, biomuoveja ja biokomposiitteja.

Sisältö

Millaisia biopolttoaineita bioraaka-aineista voidaan valmistaa? Mitkä ovat biopolttoaineiden ominaisuudet verrattuna fossiilisiin?
Mistä vaiheista erilaiset biojalostamokonseptit muodostuvat? Mitkä ovat vaiheiden pääprosessiolosuhteet ja pääreaktiot ja muutokset?
Mitä sivutuotteita metsäteollisuusintegraattien biojalostamot voivat tuottaa ja millaisia ovat näiden ominaisuudet?
Mitä ovat metsäbioraaka-aineista saatavat arvokkaat kemikaalit?
Mitä on nano-, mikrokiteinen ja mikroselluloosa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurislla tutustutaan laajasti biomassojen jalostuksen yritysmaailmaan ja kurssilla on mahdollisesti yritysvierailuluento.

Esitietovaatimukset

Metsäteollisuuden raaka-aineet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet eri bioraaka-aineiden biojalostamokonseptit ja merkityksen uusiutuvan energian käytön lisäämisen ja ilmaston muutoksen torjunnassa. Tunnet merkittävimmät biomassojen jalostusprosessit päävaiheineen ja jatkojalostussteppeineen; kaasutus, pyrolyysi, mädätys, Fischer Tropsch, vetykäsittely, käyminen jne.
Erityisesti tunnet metsä- ja lignoselluloosapohjaisten biomassojen jalostusketjut biopolttoaineiksi. Tunnet ligniinin, hemiselluloosan, uuteaineiden ja mäntyöljyn erotusprosessit sellutehtaalla.
Ymmärrät myös kehittyvien ja tulevaisuuden biojalostamokonseptien mahdollisuudet ja tavoitteet kehittää markkinoille erilaisia biotuotteita, kuten biofibrillejä, ligniinituotteita, biokemikaaleja, biomuoveja ja biokomposiitteja.

Sisältö

Millaisia biopolttoaineita bioraaka-aineista voidaan valmistaa? Mitkä ovat biopolttoaineiden ominaisuudet verrattuna fossiilisiin?
Mistä vaiheista erilaiset biojalostamokonseptit muodostuvat? Mitkä ovat vaiheiden pääprosessiolosuhteet ja pääreaktiot ja muutokset?
Mitä sivutuotteita metsäteollisuusintegraattien biojalostamot voivat tuottaa ja millaisia ovat näiden ominaisuudet?
Mitä ovat metsäbioraaka-aineista saatavat arvokkaat kemikaalit?
Mitä on nano-, mikrokiteinen ja mikroselluloosa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Metsäteollisuuden raaka-aineet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Paananen
Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet eri bioraaka-aineiden biojalostamokonseptit ja merkityksen uusiutuvan energian käytön lisäämisen ja ilmaston muutoksen torjunnassa. Tunnet merkittävimmät biomassojen jalostusprosessit päävaiheineen ja jatkojalostussteppeineen; kaasutus, pyrolyysi, mädätys, Fischer Tropsch, vetykäsittely, käyminen jne.
Erityisesti tunnet metsä- ja lignoselluloosapohjaisten biomassojen jalostusketjut biopolttoaineiksi. Tunnet ligniinin, hemiselluloosan, uuteaineiden ja mäntyöljyn erotusprosessit sellutehtaalla.
Ymmärrät myös kehittyvien ja tulevaisuuden biojalostamokonseptien mahdollisuudet ja tavoitteet kehittää markkinoille erilaisia biotuotteita, kuten biofibrillejä, ligniinituotteita, biokemikaaleja, biomuoveja ja biokomposiitteja.

Sisältö

Millaisia biopolttoaineita bioraaka-aineista voidaan valmistaa? Mitkä ovat biopolttoaineiden ominaisuudet verrattuna fossiilisiin?
Mistä vaiheista erilaiset biojalostamokonseptit muodostuvat? Mitkä ovat vaiheiden pääprosessiolosuhteet ja pääreaktiot ja muutokset?
Mitä sivutuotteita metsäteollisuusintegraattien biojalostamot voivat tuottaa ja millaisia ovat näiden ominaisuudet?
Mitä ovat metsäbioraaka-aineista saatavat arvokkaat kemikaalit?
Mitä on nano-, mikrokiteinen ja mikroselluloosa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Metsäteollisuuden raaka-aineet