Siirry suoraan sisältöön

HöyrykattilatLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00CX99

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat laskea voimalaitoskattilan lämmönsiirtimien tehon, kattilan hyötysuhteen, palamisreaktiot ja päästöt. Osaat eri kattilatyyppien ominaispiirteet ja toimintaperiaatteet. Osaat kattilan käytön, säilönnän ja kunnossapidon perusteet.

Sisältö

Mitä ovat voimalaitoskattilat? Miten kattilan lämmönsiirtimet, päästöt ja palamisreaktiot lasketaan? Mitä tarkoittaa kattilan käyttö, kunnossapito ja säilöntä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot teknillisestä termodynamiikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laskea voimalaitoskattilan lämmönsiirtimien tehon, kattilan hyötysuhteen, palamisreaktiot ja päästöt. Osaat eri kattilatyyppien ominaispiirteet ja toimintaperiaatteet. Osaat kattilan käytön, säilönnän ja kunnossapidon perusteet.

Sisältö

Mitä ovat voimalaitoskattilat? Miten kattilan lämmönsiirtimet, päästöt ja palamisreaktiot lasketaan? Mitä tarkoittaa kattilan käyttö, kunnossapito ja säilöntä.

Opiskelumateriaali

Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunteja voi seurata Teamsin kautta, mutta kurssilla paljon termodynamiikan laskuja, joissa lähitunneilla läsnäollessa saa helpommin apua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritetään järjestää kattilalaitosvierailu

Tentit ja muut määräajat

Kurssin viikkotehtävät tulee palauttaa palautuspäivään mennessä. Kurssissa välikoe ja lopputentti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on palautettavat tehtävät (hyväksytty/hylätty), Tentti osa 1 ja Tentti osa 2, joiden painotettu keskiarvo määrää arvosanan. Lisäksi huomioin arvioinnissa tuntiaktiivisuuden ja osaamisen kehittymisen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittavan lähitunti-/ verkko-osallistumisen.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot teknillisestä termodynamiikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea voimalaitoskattilan lämmönsiirtimien tehon, kattilan hyötysuhteen, palamisreaktiot ja päästöt. Osaat eri kattilatyyppien ominaispiirteet ja toimintaperiaatteet. Osaat kattilan käytön, säilönnän ja kunnossapidon perusteet.

Sisältö

Mitä ovat voimalaitoskattilat? Miten kattilan lämmönsiirtimet, päästöt ja palamisreaktiot lasketaan? Mitä tarkoittaa kattilan käyttö, kunnossapito ja säilöntä.

Opiskelumateriaali

Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunteja voi seurata Teamsin kautta, mutta kurssilla paljon termodynamiikan laskuja, joissa lähitunneilla läsnäollessa saa helpommin apua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritetään järjestää kattilalaitosvierailu

Tentit ja muut määräajat

Kurssin viikkotehtävät tulee palauttaa palautuspäivään mennessä. Kurssissa välikoe ja lopputentti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on palautettavat tehtävät, välikoe ja lopuksi Learn-tentti. Lisäksi huomioin arvioinnissa tuntiaktiivisuuden ja osaamisen kehittymisen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittavan lähitunti-/ verkko-osallistumisen.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot teknillisestä termodynamiikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
 • Konsta Käyhkö
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laskea voimalaitoskattilan lämmönsiirtimien tehon, kattilan hyötysuhteen, palamisreaktiot ja päästöt. Osaat eri kattilatyyppien ominaispiirteet ja toimintaperiaatteet. Osaat kattilan käytön, säilönnän ja kunnossapidon perusteet.

Sisältö

Mitä ovat voimalaitoskattilat? Miten kattilan lämmönsiirtimet, päästöt ja palamisreaktiot lasketaan? Mitä tarkoittaa kattilan käyttö, kunnossapito ja säilöntä.

Opiskelumateriaali

Kaikki materiaali jaetaan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksosta 31 lähituntia. Kaikki materiaali jaettu Learnissä ja tehtäviin tehty opastevideoita, joiden avulla kurssin voi opiskella itsenäisesti. Suosittelen tunneille osallistumista, jos haasteita laskemisen ja termodynamiikan asioiden kanssa. Kurssin voi suorittaa palauttamalla kotitehtävät ajallaan ja läpäisemällä Välikokeen ja Tentin, joiden arvoinnista muodostuu kurssin kokonaisarvosana (1-5).

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta palautettavia tehtäviä lähijaksojen välillä. Välikoe ennen hiihtolomaa ja Tentti ennen vappua.

Opiskelijan työmäärä

31 lähituntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit monimuotojen lukujärjestyksen mukaisesti. Välikokeet ja tentti Learn-tenttinä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähijaksojen välillä palautettavia tehtäviä, jotka tulee palauttaa ajoissa ja olla hyväsytysti suoritettuja ennen välikokeeseen ja tenttiin osallistumista. Opintojaksosta sekä välikoe että lopuksi tentti, joiden pohjalta muodostuu loppuarvosana.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot teknillisestä termodynamiikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Vastuuopettaja

Ritva Käyhkö

Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea voimalaitoskattilan lämmönsiirtimien tehon, kattilan hyötysuhteen, palamisreaktiot ja päästöt. Osaat eri kattilatyyppien ominaispiirteet ja toimintaperiaatteet. Osaat kattilan käytön, säilönnän ja kunnossapidon perusteet.

Sisältö

Mitä ovat voimalaitoskattilat? Miten kattilan lämmönsiirtimet, päästöt ja palamisreaktiot lasketaan? Mitä tarkoittaa kattilan käyttö, kunnossapito ja säilöntä.

Opiskelumateriaali

Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunteja voi seurata Teamsin kautta, mutta kurssilla paljon termodynamiikan laskuja,joissa lähitunneilla läsnäollessa voi helpommin kysyä itselleen epäselviä asioita.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin viikkotehtävät tulee palauttaa palautuspäivään mennessä. Kurssissa välikoe ja lopputentti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on palautettavat tehtävät, välikoe ja lopuksi Learn-tentti. Lisäksi huomioin arvioinnissa tuntiaktiivisuuden ja osaamisen kehittymisen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittavan lähitunti-/ verkko-osallistumisen.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot teknillisestä termodynamiikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)