Siirry suoraan sisältöön

Tekninen piirustusLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00DZ83

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat laatia teknisiä piirustuksia niin, että ne ovat yksikäsitteisiä ja selviä. Osaat piirtää kolmiulotteisista kappaleista tasoprojektioita piirustusstandardien mukaisesti. Osaat ottaa mitoituksissa toiminnalliset ja valmistustekniset vaatimukset huomioon. Osaat käyttää teknisen piirustuksen merkintätapoja mm. hitsausliitosten japinnankarheuden esittämisessä. Osaat piirtää käyttötarkoituksen mukaisia piirustuksia.

Sisältö

Mihin piirustuksia tarvitaan? Millainen on hyvä ja havainnollinen tekninen piirustus? Miten ryhmässä ja työyhteisössä viestitään piirustusten avulla? Miten dokumentoidaan teknisesti ja tieteellisesti?

Esitietovaatimukset

Prosessien mallinnus ja suunnittelu

Oppimateriaalit

Prosessien mallinnus ja suunnittelu, Tehdassuunnittelu