Siirry suoraan sisältöön

Teollisuuden kunnossapitoLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00DZ84

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät kunnossapidon roolin ja tehtävät teollisuuslaitoksen toiminnan ylläpidossa ja toiminnan varmistuksessa.
Osaat tunnistaa oman alasi tyypillisiä vikaantumisen ja kulumisen mekanismeja sekä keinoja näiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen.
Osaat valita soveltuvia kunnossapitomenetelmiä, joilla hallitaan tuotantovälineiden vikaantumista ja vikaantumien seurauksia.
Tunnet kunnossapitotoiminnan johtamisen työkalut.
Osaat toimia vastuullisena kunnossapitotiimin jäsenenä sekä toiminnan koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Kunnossapidon menetelmät: vianetsintä, huolto, tarkastus, testaus, kunnonvalvonta ja modernisointi.
Koneiden ja laitteiden kunnossapidon tarpeet, menetelmät, toteutustavat ja organisointi.
Kunnossapidon toiminnan laatu osana teollisuuslaitoksen toimintaa.
Kunnossapidon strategiat.

Esitietovaatimukset

Oman alan perustiedot

Oppimateriaalit

Prosessiteollisuuden mittaukset koneet ja laitteet

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Heikkinen
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät kunnossapidon roolin ja tehtävät teollisuuslaitoksen toiminnan ylläpidossa ja toiminnan varmistuksessa.
Osaat tunnistaa oman alasi tyypillisiä vikaantumisen ja kulumisen mekanismeja sekä keinoja näiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen.
Osaat valita soveltuvia kunnossapitomenetelmiä, joilla hallitaan tuotantovälineiden vikaantumista ja vikaantumien seurauksia.
Tunnet kunnossapitotoiminnan johtamisen työkalut.
Osaat toimia vastuullisena kunnossapitotiimin jäsenenä sekä toiminnan koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Kunnossapidon menetelmät: vianetsintä, huolto, tarkastus, testaus, kunnonvalvonta ja modernisointi.
Koneiden ja laitteiden kunnossapidon tarpeet, menetelmät, toteutustavat ja organisointi.
Kunnossapidon toiminnan laatu osana teollisuuslaitoksen toimintaa.
Kunnossapidon strategiat.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Hyväksytysti läpäistävät välikokeet.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikokeet ja harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Oman alan perustiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Heikkinen
Vastuuopettaja

Antti Heikkinen

Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät kunnossapidon roolin ja tehtävät teollisuuslaitoksen toiminnan ylläpidossa ja toiminnan varmistuksessa.
Osaat tunnistaa oman alasi tyypillisiä vikaantumisen ja kulumisen mekanismeja sekä keinoja näiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen.
Osaat valita soveltuvia kunnossapitomenetelmiä, joilla hallitaan tuotantovälineiden vikaantumista ja vikaantumien seurauksia.
Tunnet kunnossapitotoiminnan johtamisen työkalut.
Osaat toimia vastuullisena kunnossapitotiimin jäsenenä sekä toiminnan koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Kunnossapidon menetelmät: vianetsintä, huolto, tarkastus, testaus, kunnonvalvonta ja modernisointi.
Koneiden ja laitteiden kunnossapidon tarpeet, menetelmät, toteutustavat ja organisointi.
Kunnossapidon toiminnan laatu osana teollisuuslaitoksen toimintaa.
Kunnossapidon strategiat.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Oman alan perustiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Heikkinen
Ryhmät
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät kunnossapidon roolin ja tehtävät teollisuuslaitoksen toiminnan ylläpidossa ja toiminnan varmistuksessa.
Osaat tunnistaa oman alasi tyypillisiä vikaantumisen ja kulumisen mekanismeja sekä keinoja näiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen.
Osaat valita soveltuvia kunnossapitomenetelmiä, joilla hallitaan tuotantovälineiden vikaantumista ja vikaantumien seurauksia.
Tunnet kunnossapitotoiminnan johtamisen työkalut.
Osaat toimia vastuullisena kunnossapitotiimin jäsenenä sekä toiminnan koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Kunnossapidon menetelmät: vianetsintä, huolto, tarkastus, testaus, kunnonvalvonta ja modernisointi.
Koneiden ja laitteiden kunnossapidon tarpeet, menetelmät, toteutustavat ja organisointi.
Kunnossapidon toiminnan laatu osana teollisuuslaitoksen toimintaa.
Kunnossapidon strategiat.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on käytettävissä Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti vierailuluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Välikokeet, harjoitustehtävät.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikokeet ja harjoitustehtävät.

Esitietovaatimukset

Oman alan perustiedot