Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen perustaminen ja markkinointiLaajuus (5 op)

Tunnus: Y26300003

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   - tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa   - osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista.   - tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset - Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. - Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. - Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Sisältö

Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet.   Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Ajoitus

31.07.2021 - 30.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT18SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   - tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa   - osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista.   - tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset - Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. - Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. - Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Sisältö

Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus ja oman yrityksen perustamiseen liittyvät tehtävät. Terveysalalla jo yrityksen perustanut osallistuu tehtävien tekoon soveltuvin osin. Lainsäädäntöön liittyvä osuus on pakollinen kaikille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet.   Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Ilmoittautumisaika

15.04.2020 - 31.07.2020

Ajoitus

21.09.2020 - 11.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • REKV18SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • MPKV19KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   - tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa   - osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista.   - tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset - Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. - Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. - Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Sisältö

Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet.   Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä annetaan pistearviointi.
Arviointikriteerit ilmoitetaan jokaisen tehtävänannon yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 07.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Harri Ala-Uotila
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • REKV18SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • MPKV19KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   - tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa   - osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista.   - tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset - Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. - Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. - Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Sisältö

Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Yksilöllinen valmistautuminen tehtäviin ja pienryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet.   Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä annetaan pistearviointi.
Arviointikriteerit ilmoitetaan jokaisen tehtävänannon yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

21.01.2020 - 19.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tuuli Järvinen
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Tuuli Järvinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   - tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa   - osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista.   - tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset - Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. - Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. - Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Sisältö

Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältää pienryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet.   Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.
Ryhmäprosessin itsearviointi

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NA16S
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   - tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa   - osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista.   - tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset - Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. - Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. - Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Sisältö

Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson ensimmäisen osion aikana tutustus yritystoiminnan perusteisiin sosiaali- ja terveysalalla: yritysmuodot, lainsäädäntö, perustamistoimenpiteet jne.

Toisen osion aikana laadit oman yrityksesi perustamista varten liiketoimintasuunnitelman, jonka tekemisessä sovellat aikaisemmin hankkimaasi tietoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opetus, luento-opetus, asiantuntijavierailut

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet.   Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)