Siirry suoraan sisältöön

PintakäsittelyLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DF57

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yleisimpiin pintakäsittelymenetelmiin ja aineisiin sekä niiden soveltuvuuteen erilaisiin materiaaleihin; tuntee työsuojelun keskeiset lait, asetukset ja normit sekä ammattialansa aineiden ja materiaalien vaarallisuuden.

Sisältö

Käydään läpi eri aikakausilla käytettyjen pintakäsittelymateriaalien toiminnallisia ominaisuuksia, pintakäsittelyyn liittyviä säädöksiä ja ohjeita sekä pintakäsittelyjen kehityksen historiaa.
Opintojaksolla tutustutaan työpaja ja maalamo turvalliseen työskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Muotoilun koulutus
Opettaja
  • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy yleisimpiin pintakäsittelymenetelmiin ja aineisiin sekä niiden soveltuvuuteen erilaisiin materiaaleihin; tuntee työsuojelun keskeiset lait, asetukset ja normit sekä ammattialansa aineiden ja materiaalien vaarallisuuden.

Sisältö

Käydään läpi eri aikakausilla käytettyjen pintakäsittelymateriaalien toiminnallisia ominaisuuksia, pintakäsittelyyn liittyviä säädöksiä ja ohjeita sekä pintakäsittelyjen kehityksen historiaa.
Opintojaksolla tutustutaan työpaja ja maalamo turvalliseen työskentelyyn.

Opiskelumateriaali

luennot
Jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelijan työmäärä

5x27h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hyväksytyt oppimistehtävät