Siirry suoraan sisältöön

Russian Business CultureLaajuus (3 op)

Tunnus: MO00DL72

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • englanti

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

The main objectives of this course are:
•You'll learn the basic features of Russian business culture and customs;
• You'll be able to recognize differences between your own culture and Russian business and communication culture;
• You'll learn to evaluate and apply your knowledge and skills in business related situations.

Sisältö

What are the basic features of Russian business culture and customs?
How are you able to recognize differences between your own culture and Russian business and communication culture?
How you learn to evaluate and apply your knowledge and skills in business related situations?

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 30.06.2021

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Englanti
Paikat

20 - 50

Opettaja
  • Tarmo Ahvenainen
Vastuuopettaja

Tarmo Ahvenainen

Ryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

The main objectives of this course are:
•You'll learn the basic features of Russian business culture and customs;
• You'll be able to recognize differences between your own culture and Russian business and communication culture;
• You'll learn to evaluate and apply your knowledge and skills in business related situations.

Sisältö

What are the basic features of Russian business culture and customs?
How are you able to recognize differences between your own culture and Russian business and communication culture?
How you learn to evaluate and apply your knowledge and skills in business related situations?

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Moodlessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkkototeutus

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkototeutus

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkkototeutus

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä.
Opintojaksoon suorittamiseen kuuluu oppimipäiväkirja ja loppuesseee.
Jos päiväkirjan ja essseen jättää 16.6 mennessä, saa suoritusmerkinnän kesäkuun aikana.
Lopullinen deadline on 31.8, jolloin suoritusmerkinnän saa syyskuun aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi koostuu viidestä aiheesta:
1. Mitä on kulttuuri?
2. Kultturierot
3. Tavat ja perinteet Venäjällä
4. Venäläinen viestintäkulttuuri
5. Venäläinen liike-elämän etiketti ja neuvottelut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyä suoritusta varten:
- oppimispäiväkirja tulee täyttää opintojaksoalustalla olevan ohjeistuksen mukaan
- esseen tulee ilmentää tärkeimpien käsitteiden hallintaa ja kykyä soveltaa teoriaa käytännön esimerkkeihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa
- käyttää auttavasti venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavia käsitteitä.
- osaa etsiä tietoa tietolähteistä ja soveltaa sitä auttavasti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa
- käyttää hyvin venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavia käsitteitä.
- osaa etsiä tietoa tietolähteistä ja soveltaa sitä hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa
- käyttää erinomaisesti venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavia käsitteitä.
- osaa etsiä tietoa tietolähteistä ja soveltaa sitä erinomaisesti