Siirry suoraan sisältöön

Telakointi ja koneistojen luokituksetLaajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR78

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan luokitustoiminnasta ja sen merkityksestä laivan kunnossapidossa
- telakkatoiminnasta
- laivan huoltotelakoinneista, huoltotelakointien töistä ja hinnoitteluperusteista, telakointiin liittyvästä tarjouslaskennasta ja työnsuunnittelusta
- telakointia edeltävästä valmistelusta
- koneistojen vakuuttamisesta

Sisältö

- telakkatyypit ja niiden liiketoiminta
- uudisrakennukset ja niiden valvonta
- huoltoerittelyt, tarjouspyynnöt, tarjouslaskelmat ja hinnoitteluperusteet
- lisätyöt ja poistot
- huoltotelakoinnin valmistelut
- luokituslaitokset, laivan erilaiset luokitukset, luokitusvälit ja toiminta eri luokitusmalleissa laivan osalta
- koneistojen vakuuttaminen

Esitietovaatimukset

Teknisten järjestelmien kunnossapito 2

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu