Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamallaLaajuus (2 op)

Tunnus: H00D204

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Osaat tehdä tavallisimpia hoitotyön perustutkimuksia. Osaat toteuttaa kliinisen hoitotyön tavallisimpia perustoimenpiteitä ja – auttamismenetelmiä potilasturvallisuuden sekä työturvallisuuden periaatteet huomioiden. Osaat tiedottaa potilaan vointiin ja hoitamiseen liittyvistä asioista. Tiedät rakenteisen hoitotyön kirjaamisen periaatteet FinnCC-luokitusta käyttäen.

Sisältö

Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimpia diagnostisia perustutkimuksia ja miten ne tehdään? Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimpia perustoimenpiteitä ja -auttamismenetelmiä ja miten toimit niissä aseptisesti, ergonomisesti ja kestävää kehitystä toteuttaen? Miten tiedotat potilaan vointiin ja hoitamiseen liittyvistä asioista? Miten kirjaat potilasasiakirjoihin rakenteisesti FinnCC-luokitusta käyttäen?

Esitietovaatimukset

Osallistuminen terveysalan Anatomia ja fysiologia sekä Hoitotyön perusteet opintojaksoille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty arvosanalla. Arvioinnissa käytetään perustutkintojen opintojen alkuvaiheen MAMK:n arviointikriteeristöä.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

11.10.2021 - 22.10.2021

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 15

Opettaja
 • Anni Kemppainen
Vastuuhenkilö

Anni Kemppainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat tehdä tavallisimpia hoitotyön perustutkimuksia. Osaat toteuttaa kliinisen hoitotyön tavallisimpia perustoimenpiteitä ja – auttamismenetelmiä potilasturvallisuuden sekä työturvallisuuden periaatteet huomioiden. Osaat tiedottaa potilaan vointiin ja hoitamiseen liittyvistä asioista. Tiedät rakenteisen hoitotyön kirjaamisen periaatteet FinnCC-luokitusta käyttäen.

Sisältö

Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimpia diagnostisia perustutkimuksia ja miten ne tehdään? Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimpia perustoimenpiteitä ja -auttamismenetelmiä ja miten toimit niissä aseptisesti, ergonomisesti ja kestävää kehitystä toteuttaen? Miten tiedotat potilaan vointiin ja hoitamiseen liittyvistä asioista? Miten kirjaat potilasasiakirjoihin rakenteisesti FinnCC-luokitusta käyttäen?

Opiskelumateriaali

Hoitotyön taidot ja toiminnot, Rautava-Nurmi ym. 2020 (myös vanhemmat painokset käy)
Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisen lukusuunnitelman mukaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttejä, sisältää laboraatioharjoituksia

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op= 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutetaan laboraatio harjoituksina oppilaitoksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytty suoritus edellyttää 100% läsnäoloa lähiopiskelutunneilla (=laboraatioharjoitukset).
Laboraatioissa työvaatetus ja työjalkineet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty arvosanalla. Arvioinnissa käytetään perustutkintojen opintojen alkuvaiheen MAMK:n arviointikriteeristöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty arvosanalla. Arvioinnissa käytetään perustutkintojen opintojen alkuvaiheen XAMK:n arviointikriteeristöä.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen terveysalan Anatomia ja fysiologia sekä Hoitotyön perusteet opintojaksoille.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 15.05.2020

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 12

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • NN SAKO_Savonlinna
Vastuuhenkilö

Tiina Lybeck

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat tehdä tavallisimpia hoitotyön perustutkimuksia. Osaat toteuttaa kliinisen hoitotyön tavallisimpia perustoimenpiteitä ja – auttamismenetelmiä potilasturvallisuuden sekä työturvallisuuden periaatteet huomioiden. Osaat tiedottaa potilaan vointiin ja hoitamiseen liittyvistä asioista. Tiedät rakenteisen hoitotyön kirjaamisen periaatteet FinnCC-luokitusta käyttäen.

Sisältö

Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimpia diagnostisia perustutkimuksia ja miten ne tehdään? Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimpia perustoimenpiteitä ja -auttamismenetelmiä ja miten toimit niissä aseptisesti, ergonomisesti ja kestävää kehitystä toteuttaen? Miten tiedotat potilaan vointiin ja hoitamiseen liittyvistä asioista? Miten kirjaat potilasasiakirjoihin rakenteisesti FinnCC-luokitusta käyttäen?

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetus 5.3, 2.4, 16.4 ja 27.4 klo 14.30 -20.00 1 op
Verkossa 1 op

Opiskelijan työmäärä

Hyväksytty suoritus edellyttää 100% läsnäoloa lähiopiskelutunneilla (=laboraatioharjoitukset).
Tehtävän hyväksytty suorittaminen

Toteutuksen osien kuvaus

Hyväksytty suoritus edellyttää 100% läsnäoloa lähiopiskelutunneilla (=laboraatioharjoitukset).
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty arvosanalla. Arvioinnissa käytetään perustutkintojen opintojen alkuvaiheen MAMK:n arviointikriteeristöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Hyväksytty - Hylätty.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen terveysalan Anatomia ja fysiologia sekä Hoitotyön perusteet opintojaksoille.