Siirry suoraan sisältöön

TietoturvatietoisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00AA07

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät tiedon käsittelymahdollisuudet ja sen käyttämisen Tunnet tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön Osaat käyttää tietoturvallisuutta edistäviä kehittämistyökaluja Ymmärrät tietoturvatietoisuuden keskeisyyden ja perusperiaatteet Digiosaajana tunnet henkilön yksityisyyden suojan ja käyttäjien tietojen keräämiseen liittyvät säännöt

Sisältö

Miten tietoa käsitellään digiaikakautena? Mitkä lait vaikuttavat tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan? Kuinka tietoturvaa suunnitellaan, kehitetään jatkuvuuden turvaamiseksi? Mitä ovat ja mistä löydät sähköisten palvelujen käyttämiseen ja verkkoviestintään liittyvät säännöt sekä toimintaohjeet? Kuinka selvität, mitä tietoja sähköiset palvelut ja verkkotyökalut (some yms.) tallentavat käyttäjistään (itsestäsi)?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a. osaat käyttää johdonmukaisesti tietoturvallisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä b. osaat etsiä tietoturvaan ja tietoturvatietoisuuteen tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä e. osaat käyttää keskeisiä tietoturvallisuuden malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita