Siirry suoraan sisältöön

Laivakoneistot 2Laajuus (3 op)

Tunnus: MI00DR53

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- eri laivakoneistojen rakenteesta, toimintaperiaatteista, huollosta sekä koneistojen käytönvalvonnasta

Sisältö

- akselisto
- potkurit ja potkurilaitteet
- vaihteistot
- kytkimet
- paineilmajärjestelmät
- voitelu- ja polttoainejärjestelmät
- jäähdytysjärjestelmät
- kansikoneistot
- ohjailulaitteet
- LVI-järjestelmät
- laivan apukoneistot - ja järjestelmät

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- eri laivakoneistojen rakenteesta, toimintaperiaatteista, huollosta sekä koneistojen käytönvalvonnasta

Sisältö

- akselisto
- potkurit ja potkurilaitteet
- vaihteistot
- kytkimet
- paineilmajärjestelmät
- voitelu- ja polttoainejärjestelmät
- jäähdytysjärjestelmät
- kansikoneistot
- ohjailulaitteet
- LVI-järjestelmät
- laivan apukoneistot - ja järjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- eri laivakoneistojen rakenteesta, toimintaperiaatteista, huollosta sekä koneistojen käytönvalvonnasta

Sisältö

- akselisto
- potkurit ja potkurilaitteet
- vaihteistot
- kytkimet
- paineilmajärjestelmät
- voitelu- ja polttoainejärjestelmät
- jäähdytysjärjestelmät
- kansikoneistot
- ohjailulaitteet
- LVI-järjestelmät
- laivan apukoneistot - ja järjestelmät

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1