Siirry suoraan sisältöön

Laivan sähköverkot ja -laitteetLaajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR60

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähkönverkon rakenteen, pääkomponentit sekä niiden toiminnansähköverkon suunnittelun ja mitoituksen perusteita
- korkeajännitteisten sähkölaitteiden työturvallisuusvaatimukset

Sisältö

- kokonaiskuva laivojen sähköverkkojen rakenteesta ja toiminnasta erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa
- suojaus
- verkon perusrakenne
- tehojen määrittäminen
- johtojen, sähkölaitteiden ja kojeiden mitoituksen perusteet
- asennustavat sekä sijoitukset
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Esitietovaatimukset

Sähkömoottorit ja generaattorit

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähkönverkon rakenteen, pääkomponentit sekä niiden toiminnansähköverkon suunnittelun ja mitoituksen perusteita
- korkeajännitteisten sähkölaitteiden työturvallisuusvaatimukset

Sisältö

- kokonaiskuva laivojen sähköverkkojen rakenteesta ja toiminnasta erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa
- suojaus
- verkon perusrakenne
- tehojen määrittäminen
- johtojen, sähkölaitteiden ja kojeiden mitoituksen perusteet
- asennustavat sekä sijoitukset
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

- Marco Giuffrida: Electrical Plants and Electric Propulsion on Ships

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Sähkömoottorit ja generaattorit