Siirry suoraan sisältöön

Teknisten järjestelmien kunnossapito 1Laajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR65

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- teknisen kunnossapidon peruskäsitteistä ja – menetelmistä
- kunnossapitolajeista
- kunnossapidon diagnosointivälineistä
- vikaantumisen mekanismeista.
- kunnossapidon soveltamisesta laivan huolto- ja korjaustöissä

Sisältö

- kunnossapidon perusteet
- kunnossapitojärjestelmät
- kunnossapidon organisointi
- kunnonvalvonta ja menetelmät
- riskienhallinta
- työturvallisuus ja ympäristönsuojelu

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- teknisen kunnossapidon peruskäsitteistä ja – menetelmistä
- kunnossapitolajeista
- kunnossapidon diagnosointivälineistä
- vikaantumisen mekanismeista.
- kunnossapidon soveltamisesta laivan huolto- ja korjaustöissä

Sisältö

- kunnossapidon perusteet
- kunnossapitojärjestelmät
- kunnossapidon organisointi
- kunnonvalvonta ja menetelmät
- riskienhallinta
- työturvallisuus ja ympäristönsuojelu

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 05.06.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- teknisen kunnossapidon peruskäsitteistä ja – menetelmistä
- kunnossapitolajeista
- kunnossapidon diagnosointivälineistä
- vikaantumisen mekanismeista.
- kunnossapidon soveltamisesta laivan huolto- ja korjaustöissä

Sisältö

- kunnossapidon perusteet
- kunnossapitojärjestelmät
- kunnossapidon organisointi
- kunnonvalvonta ja menetelmät
- riskienhallinta
- työturvallisuus ja ympäristönsuojelu

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1