Siirry suoraan sisältöön

Tietokoneavusteinen suunnittelu, CADLaajuus (3 op)

Tunnus: MI00DR94

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- CAD-ohjelmien käytöstä ja niiden koneensuunnittelusovelluksista
- 3D-mallinnuksen toimintaperiaatteista

Sisältö

- CAD-ohjelmistojen käyttö 2D-työskentelyyn
- ohjelmistona viimeisin AutoCAD-versio: perustoiminnot
- Autocad Mechanical-sovelluksen käyttö
- 3D-mallinnuksen perusteet ohjelmistona viimeisin Inventor-versio
- osat (parts), kokoonpanot (assemblies), piirustukset (drawings)

Opintojaksoa täydentävät opinnot

- Sähkösuunnittelu (CAD)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • Antti Laakso
Vastuuhenkilö

Antti Laakso

Opiskelijaryhmät
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- CAD-ohjelmien käytöstä ja niiden koneensuunnittelusovelluksista
- 3D-mallinnuksen toimintaperiaatteista

Sisältö

- CAD-ohjelmistojen käyttö 2D-työskentelyyn
- ohjelmistona viimeisin AutoCAD-versio: perustoiminnot
- Autocad Mechanical-sovelluksen käyttö
- 3D-mallinnuksen perusteet ohjelmistona viimeisin Inventor-versio
- osat (parts), kokoonpanot (assemblies), piirustukset (drawings)

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali ja harjoitustyöohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä.

Opiskelijan työmäärä

3 op.

Toteutuksen osien kuvaus

CAD perusteet 2D (Autocad Mechanical)- ja 3D (Autodesk Inventor)-ohjelmistoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat harjoitustyöt.