Siirry suoraan sisältöön

Ensiavun perusteetLaajuus (1 op)

Tunnus: VV00EE23

Laajuus

1 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Esitietovaatimukset

Ei ole

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ensiavun jatko-opinnot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy opintojakson lopussa varsinainen tentti, ja lisäksi kaksi uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan. Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana, tentti ja testaukset.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Outi Pyöriä

Opiskelijaryhmät
 • LISA22SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

Ea perusteita

VV00EE23-3043 Ensiavun perusteet 30.9.2022 1 - 1 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3047 Ensiavun perusteet 6.10.2022 1 - 1 op Niina Luukkonen
VV00EE23-3058 Ensiavun perusteet 15.11.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen
VV00EE23-3045 Ensiavun perusteet 22.11.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja. Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, mutta myös työturvallisuuslaki edellyttää ensiapuosaamista työpaikoilla.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

Ea perusteita

VV00EE23-3043 Ensiavun perusteet 30.9.2022 1 - 1 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3047 Ensiavun perusteet 6.10.2022 1 - 1 op Niina Luukkonen
VV00EE23-3058 Ensiavun perusteet 15.11.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen
VV00EE23-3045 Ensiavun perusteet 22.11.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen


Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat (yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja. Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, mutta myös työturvallisuuslaki edellyttää ensiapuosaamista työpaikoilla.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

Ea perusteita
VV00EE23-3045 Ensiavun perusteet 15.9.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3047 Ensiavun perusteet 6.10.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3043 Ensiavun perusteet to 29.9.2022 1 - 1 lehtori Marko Issakainen
VV00EE23-3058 Ensiavun perusteet 15.11.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja. Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, mutta myös työturvallisuuslaki edellyttää ensiapuosaamista työpaikoilla.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 6.4.-22.4.2022 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

Ea perusteita
VV00EE23-3045 Ensiavun perusteet 15.9.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3047 Ensiavun perusteet 6.10.2022 1 - 1 op lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3043 Ensiavun perusteet to 29.9.2022 1 - 1 lehtori Marko Issakainen
VV00EE23-3058 Ensiavun perusteet 15.11.2022 1 - 1 op lehtori Marko Issakainen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja. Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, mutta myös työturvallisuuslaki edellyttää ensiapuosaamista työpaikoilla.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 29.04.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy opintojakson lopussa varsinainen tentti, ja lisäksi kaksi uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan. Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana, tentti ja testaukset.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 10.04.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE23-3042 Ensiavun perusteet 11.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3041 Ensiavun perusteet 19.1.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3046 Ensiavun perusteet 26.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3053 Ensiavun perusteet 28.1.2021 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3057 Ensiavun perusteet 9.2.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3040 Ensiavun perusteet 23.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3054 Ensiavun perusteet 24.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3055 Ensiavun perusteet 9.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3044 Ensiavun perusteet 22.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3056 Ensiavun perusteet 29.3. 2022 lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

01.03.2022 - 01.04.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy opintojakson lopussa varsinainen tentti, ja lisäksi kaksi uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan. Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana, tentti ja testaukset.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

21.02.2022 - 29.04.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Susanna Suvimaa

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Verkko-opinnot (19 h) ja yksi lähipäivä (8 h).
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opintoihin kuuluu verkkotentti.
Learn-alustan tehtävät ja tentit tulee olla suoritettuina ennen lähipäivään osallistumista.
Lähipäivän päätteeksi on osaamisen testi.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h.
Lähipäivässä 100 % läsnäolo (8 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Lähipäivän maksimiryhmäkoko on 16 opiskelijaa.
Saat tarvittaessa Ensiavun perusteet -opintojaksosta erillisen todistuksen opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut verkkotentit ja tehtävät, aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE23-3042 Ensiavun perusteet 11.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3041 Ensiavun perusteet 19.1.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3046 Ensiavun perusteet 26.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3053 Ensiavun perusteet 28.1.2021 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3057 Ensiavun perusteet 9.2.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3040 Ensiavun perusteet 23.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3054 Ensiavun perusteet 24.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3055 Ensiavun perusteet 9.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3044 Ensiavun perusteet 22.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3056 Ensiavun perusteet 29.3. 2022 lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE23-3042 Ensiavun perusteet 11.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3041 Ensiavun perusteet 19.1.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3046 Ensiavun perusteet 26.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3053 Ensiavun perusteet 28.1.2021 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3057 Ensiavun perusteet 9.2.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3040 Ensiavun perusteet 23.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3054 Ensiavun perusteet 24.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3055 Ensiavun perusteet 9.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3044 Ensiavun perusteet 22.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3056 Ensiavun perusteet 29.3. 2022 lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE23-3042 Ensiavun perusteet 11.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3041 Ensiavun perusteet 19.1.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3046 Ensiavun perusteet 26.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3053 Ensiavun perusteet 28.1.2021 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3057 Ensiavun perusteet 9.2.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3040 Ensiavun perusteet 23.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3054 Ensiavun perusteet 24.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3055 Ensiavun perusteet 9.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3044 Ensiavun perusteet 22.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3056 Ensiavun perusteet 29.3. 2022 lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE23-3042 Ensiavun perusteet 11.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3041 Ensiavun perusteet 19.1.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3046 Ensiavun perusteet 26.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3053 Ensiavun perusteet 28.1.2021 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3057 Ensiavun perusteet 9.2.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3040 Ensiavun perusteet 23.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3054 Ensiavun perusteet 24.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3055 Ensiavun perusteet 9.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3044 Ensiavun perusteet 22.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3056 Ensiavun perusteet 29.3. 2022 lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Mene Learn:n alustalle Ensiavun perusteet pajapäivät https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=9404
AVAIN sydäniskuri. Suorita verkko-opinnot ja laita lopuksi oma nimesi oman ryhmän kohdalle. Sen jälkeen pääset harjoituspäivään. Ne toteutetaan Savonlinnan kampuksella luokassa 324. Harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu Pepissä toteutuksille ajalla 8-21.11.2021 suoraan sinulle sopivaan harjoituspäivään.

VV00EE23-3042 Ensiavun perusteet 11.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3041 Ensiavun perusteet 19.1.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3046 Ensiavun perusteet 26.1.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3053 Ensiavun perusteet 28.1.2021 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3057 Ensiavun perusteet 9.2.2022 lehtori Pirjo Heimo
VV00EE23-3040 Ensiavun perusteet 23.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3054 Ensiavun perusteet 24.2.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3055 Ensiavun perusteet 9.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3044 Ensiavun perusteet 22.3.2022 lehtori Tuulia Litmanen
VV00EE23-3056 Ensiavun perusteet 29.3. 2022 lehtori Tuulia Litmanen

Huomioithan, että yhteen harjoituspäivään otetaan max. 20 opiskelijaa. Voit perua oman ilmoittautumisen ja vaihtaa toteutusta, jos toteutuksella on jo 20 henkilöä. Ylimääräiset opiskelijat ( yli 20 henkilöä) poistetaan ilmoittautuneista ilmoittautumisajan päätyttyä.

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali sekä oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Learn-alustalla olevien tehtävien ja tentin/ tenttien suorittaminen ennen harjoituspäivää.
8 tunnin harjoituspäivä, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan. Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana, tentti ja testaukset.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • LISA21SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava ja Learn-alustalla tarjottava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy opintojakson lopussa varsinainen tentti, ja lisäksi kaksi uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä. Learn-alustan tehtävät tulee olla suoritettuina ennen kontaktipäivään osallistumista.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus, lisäksi itsenäistä opiskelua Learnissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana, tentti ja testaukset.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

15.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Opintojakson verkkoalustan materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä toteutus muodostuu verkko-opinnoista Learnissa sekä lähiopetuksesta. Verkko-opinnot on tehtävä hyväksytysti ennen lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei liity harjoittelujaksoa. Lähiopetuksessa harjoitellaan ensiaputaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopuksi on loppukoe.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 27h, josta lähiopetusta on 8h.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetukseen osallistuminen on pakollista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on hyväksytyt verkko-opinnot sekä aktiivinen harjoittelu lähiopetuksessa.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

15.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Opintojakson verkkoalustan materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä toteutus muodostuu verkko-opinnoista Learnissa sekä lähiopetuksesta. Verkko-opinnot on tehtävä hyväksytysti ennen lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei liity harjoittelujaksoa. Lähiopetuksessa harjoitellaan ensiaputaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopuksi on loppukoe.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 27h, josta lähiopetusta on 8h.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetukseen osallistuminen on pakollista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on hyväksytyt verkko-opinnot sekä aktiivinen harjoittelu lähiopetuksessa.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.03.2021 - 31.03.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Susanna Suvimaa

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot ja yksi lähipäivä (8 h).
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opintoihin kuuluu verkkotentti.
Learn-alustan tehtävät ja tentit tulee olla suoritettuina ennen lähipäiväänpäivään osallistumista.
Lähipäivän päätteeksi on osaamisen testi.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h.
Lähipäivässä 100 % läsnäolo (8 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Saat tarvittaessa Ensiavun perusteet -opintojaksosta erillisen todistuksen opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut verkkotentit ja tehtävät, aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.03.2021 - 31.03.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Susanna Suvimaa

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot ja yksi lähipäivä (8 h).
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opintoihin kuuluu verkkotentti.
Learn-alustan tehtävät ja tentit tulee olla suoritettuina ennen lähiipäivään osallistumista.
Lähipäivän päätteeksi on osaamisen testi.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h.
Lähipäivässä 100 % läsnäolo (8 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Saat tarvittaessa Ensiavun perusteet -opintojaksosta erillisen todistuksen opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut verkkotentit ja tehtävät, aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Niina Luukkonen

Opiskelijaryhmät
 • JTSA20SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2012 tai uudempi, Ensiapu, SPR

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärä

Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 30.09.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • LISA21KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • SHSA20SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn- verkkoalustalla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Tämä toteutus on ryhmälle SHSA20SP.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät - ja -tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn- verkkoalustalla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h = 27h.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset.

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Tämä toteutus oa ryhmälle SHSA20SM.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • SHSA21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Learn- verkkoalustalla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ensiavun verkko-opinnot koostuvat kahdesta osasta:
Osa 1. verkko-opinnot (LEARN alusta) itsenäisesti. (8h)
Osa 2. toiminnalliset harjoitukset, joka tehdään oppilaitoksessa lukujärjestyksen mukaisesti.(8h)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts.Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen menettely.

Tentit ja muut määräajat

Learn- verkkoalustalla olevat testit tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen toiminnallista päivää oppilaitoksella.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h
100% osallistuminen lähipäivään.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite kontaktipäivässä, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät/-tentit suoritettu hyväksytysti. Aktiivinen läsnäolo lähipäivässä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 30.09.2021

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2012 tai uudempi, Ensiapu, SPR

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärä

Itsenäinen verkko-opiskelu 19h ja lähiopetuksena harjoitukset 8h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

26.09.2020 - 25.10.2020

Ajoitus

26.10.2020 - 31.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • LISA20SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 20.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Niina Luukkonen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA20KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelijan työmäärä

Harjoitukset 16 h ja itseopiskelu 11 h

Toteutuksen osien kuvaus

Ensiavun perusteet, jossa saadaan ensiaputaitoja- ja tietoja.
Sisältönä: toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, tajuton, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, suuret verenvuodot, haavat, sairauskohtaukset, palovammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi ja jatkuva arviointi

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

17.04.2020 - 18.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Susanna Suvimaa

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: luennot ja harjoituksetTyöviikkopohjainen oppimisväylä:
Ensiavun perusteet: luennot ja harjoitukset (13.3. ja 20.3.2020) yhteensä 16 h.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts. AHOT menettely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa on oman osaamisen testi.

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopetusta, 100% läsnäolo.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähipäivät ovat 13.3. ja 20.3.2020
Saat Ensiavun perusteet -kurssin suorittamisesta halutessasi todistuksen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tunneille ja harjoituksiin osallistuminen, osaamisen testi ja loppuharjoitus.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

27.03.2020 - 18.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Susanna Suvimaa

Opiskelijaryhmät
 • STMI18SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ensiavun perusteet: luennot ja harjoitukset (27.3. ja 3.4.2020) yhteensä 16 h.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts. AHOT menettely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa on oman osaamisen testi.

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopetusta, 100% läsnäolo.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähipäivät ovat 27.3. ja 3.4. 2020.
Saat Ensiavun perusteet -kurssin suorittamisesta halutessasi todistuksen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tunneille ja harjoituksiin osallistuminen, osaamisen testi ja loppuharjoitus.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

16.03.2020 - 26.04.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.03.2020 - 18.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Susanna Suvimaa

Opiskelijaryhmät
 • STMI17SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ensiavun perusteet: luennot ja harjoitukset (17.4. ja 24.4.2020) yhteensä 16 h.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollista tällä opintojaksolla.
Työhön integroitu oppimisväylä: kts. AHOT menettely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopetusta, 100% läsnäolo.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähipäivät ovat 17.4. ja 24.4.2020.
Saat Ensiavun perusteet -kurssin suorittamisesta halutessasi todistuksen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tunneille ja harjoituksiin osallistuminen, osaamisen testi ja loppuharjoitus.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

14.02.2020 - 21.02.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2012 tai uudempi, Ensiapu, SPR

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähipäivät
14.02.2020 08.00 - 16.00, luokka D338 ja
21.02.2020 08.00 - 16.00, luokka D338

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

31.01.2020 - 07.02.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • STMI18SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2012 tai uudempi, Ensiapu, SPR

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopintoja, joissa 100 % läsnäolovelvollisuus

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus:
31.01.2020 08.00 - 16.00, luokka D338
ja
07.02.2020 08.00 - 16.00, luokka D338

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

17.01.2020 - 24.01.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Elina Jouppila
Vastuuhenkilö

Elina Jouppila

Opiskelijaryhmät
 • STMI17SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2012 tai uudempi, Ensiapu, SPR

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopintoja, joissa 100 % läsnäolovelvollisuus

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus:
17.01.2020 08.00 - 16.00 , luokka D 338
24.01.2020 08.00 - 16.00, luokka D 338

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.05.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

13.01.2020 - 17.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 18.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • SHSA20KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 18.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA19KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 19.12.2020

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • JTSA19SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei ole