Siirry suoraan sisältöön

Johdatus talousmatematiikkaanLaajuus (3 op)

Tunnus: 301104310

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan perusteet voidakseen soveltaa niitä talousmatematiikan keskeisillä alueilla.

Sisältö

matematiikan peruslait prosenttilaskennan perusteet ja soveltaminen potenssioppi verrannollisuus ja graafinen esittäminen polynomilaskennan perusteet yhtälölaskennan perusteet ja soveltaminen lukujonot ja sarjat  

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)  

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

04.04.2022 - 23.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marko Ukkola
Vastuuhenkilö

Marko Ukkola

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan perusteet voidakseen soveltaa niitä talousmatematiikan keskeisillä alueilla.

Sisältö

matematiikan peruslait prosenttilaskennan perusteet ja soveltaminen potenssioppi verrannollisuus ja graafinen esittäminen polynomilaskennan perusteet yhtälölaskennan perusteet ja soveltaminen lukujonot ja sarjat  

Opiskelumateriaali

Kurssikirja on Saarinen Pirjo, Kolttola Eliisa ja Pösö Jarmo, Liike-elämän matematiikka, Edita. Vuoden 2016 tai uudempi painos.
Kirjan hankkiminen on välttämätöntä. Kirjoja voi lainata fyysisessä ja sähköisessä muodossa Xamk:n kirjastosta.
Luennoilla ja tentissä käytämme laskinta, joten laskimen hankkiminen on välttämätöntä. Tentissä ei voi käyttää puhelimen, tietokoneen tai muun älylaitteen laskinohjelmia.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssilla on neljä oppituntia ja tentti Kouvolan kampuksella.

Tentit ja muut määräajat

Tentti on maanantaina 23.5 kello 14.30.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit ja tentti 9h.
Harjoitustehtävät 12 h.
Tenttiin valmistautuminen 50h.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssin keskeisimpiä teemoja ovat prosenttilaskenta ja ensimmäisen asteen yhtälö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)  

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan tentin perusteella.
Kurssin arvosana määräytyy seuraavasti: 5 jos 90 % maksimipistemäärästä, 4 jos 80 %, 3 jos 70 %, 2 jos 60 %, 1 jos 50 % ja muuten hylätty.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
Vastuuhenkilö

Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • LTKV21SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan perusteet voidakseen soveltaa niitä talousmatematiikan keskeisillä alueilla.

Sisältö

matematiikan peruslait prosenttilaskennan perusteet ja soveltaminen potenssioppi verrannollisuus ja graafinen esittäminen polynomilaskennan perusteet yhtälölaskennan perusteet ja soveltaminen lukujonot ja sarjat  

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)  

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

29.03.2021 - 17.05.2021

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
Vastuuhenkilö

Aarni Ahtola

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • LTKV21KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan perusteet voidakseen soveltaa niitä talousmatematiikan keskeisillä alueilla.

Sisältö

matematiikan peruslait prosenttilaskennan perusteet ja soveltaminen potenssioppi verrannollisuus ja graafinen esittäminen polynomilaskennan perusteet yhtälölaskennan perusteet ja soveltaminen lukujonot ja sarjat  

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: lähitunnit, tehtävät ja tentti

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

3 op, eli noin 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)  

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

26.10.2020 - 18.12.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
Vastuuhenkilö

Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan perusteet voidakseen soveltaa niitä talousmatematiikan keskeisillä alueilla.

Sisältö

matematiikan peruslait prosenttilaskennan perusteet ja soveltaminen potenssioppi verrannollisuus ja graafinen esittäminen polynomilaskennan perusteet yhtälölaskennan perusteet ja soveltaminen lukujonot ja sarjat  

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)  

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.04.2020 - 18.05.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Hurri
Vastuuhenkilö

Päivi Hurri

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM
  Liiketalous, monimuoto
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan perusteet voidakseen soveltaa niitä talousmatematiikan keskeisillä alueilla.

Sisältö

matematiikan peruslait prosenttilaskennan perusteet ja soveltaminen potenssioppi verrannollisuus ja graafinen esittäminen polynomilaskennan perusteet yhtälölaskennan perusteet ja soveltaminen lukujonot ja sarjat  

Opiskelumateriaali

Saarinen Pirjo, Kolttola Eliisa, Pösö Jarmo: Liike-elämän matematiikka, Edita (vain 2016 tai uudempi painos kelpaa). Hanki oppikirja ennen kurssin alkamista!

Opintojakso Learnissa Johdatus talousmatematiikkaan LYK (avain huone235)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kurssitentti opetuksen lopuksi
Uusinnat lukuvuonna 2019-2020:
1.6.2020

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla lähiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua verkossa. Lopussa tentti.
Pisteet tehtävistä saa vain palauttamalla ne määräaikaan mennessä tai olemalla paikalla oppitunnilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)  

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 50% ja oppimistehtävät 50% arvosanasta
Asteikko: 1=30% ; 2=44% ; 3=58% ; 4=72% ; 5=86%