Siirry suoraan sisältöön

TietojohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DI03

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Päivi Hurri

Osaamistavoitteet

Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
Tiedät, miten yritys voi uudistua.
Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö

Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
  • Liiketalouden koulutus
Opettaja
  • Päivi Hurri
Vastuuhenkilö

Päivi Hurri

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
Tiedät, miten yritys voi uudistua.
Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö

Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetus ja suorittaminen löytyy tarkemmin opetusalusta Learnista sivulta Tietojohtamisen verkkokurssi 2022 VALINNAINEN (https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=11675 ; avain datainfo). Kurssilla ei tarvitse hankkia materiaalia etukäteen, vaan kaikki materiaali löytyy Learnista kurssin alettua.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi suoritetaan tehtävillä itseohjautuvasti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei vaadita

Tentit ja muut määräajat

Kurssi ei voi suorittaa yhdellä erillisellä tentillä. Kurssi suoritetaan henkilökohtaisilla oppimistehtävillä ja pienillä verkkotenteillä, jotka perustuvat oppimisalustalla olevaan materiaaliin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus kokonaisuudessaan verkossa. Ei luokkaopetusta. Opiskelija voi edetä opetusmateriaalia ja tehtäviä omaan tahtiinsa itse haluamaan aikana. Tehtävien viimeiset palautuspäivät selviävät Learnista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso jakautuu kolmeen teemaan:
* Tietopääoma
* Tiedolla johtaminen
* Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus
Kuhunkin teemaa liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Learnista löytyvään tai opiskelijoiden itse netistä hankkimaan materiaaliin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuhunkin kolmeen teemaan liittyy opiskeltava teemasisältö, jonka oppimistehtävien paino arvosanasta 3*30% = 90%.
Oppimispäiväkirjan paino 10% arvosanasta.
Arviointiasteikko: 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 01.11.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
  • Päivi Hurri
Vastuuhenkilö

Päivi Hurri

Tavoitteet

Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
Tiedät, miten yritys voi uudistua.
Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö

Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetus ja suorittaminen löytyy Learnista sivulta Tietojohtamisen verkkokurssi 2020-2021 VALINNAINEN (https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=138 ; avain datainfo)

Tentit ja muut määräajat

Kurssi ei voi suorittaa tenttimällä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus kokonaisuudessaan verkossa. Ei luokkaopetusta

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso jakautuu neljään teemaan:
* Tietopääoma
* Tietojohtaminen ja digitalisaatio
* Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus
* Tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta.
Kuhunkin teemaa liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Learnista löytyvään tai opiskelijoiden itse hankkimaan materiaaliin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuhunkin neljään teemaan liittyy opiskeltava teemasisältö, jonka oppimistehtävien paino arvosanasta 4*20% = 80%.
Oppimispäiväkirjan paino 20% arvosanasta.
Arviointiasteikko: 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%