Siirry suoraan sisältöön

Liikunta 3, MikkeliLaajuus (2 op)

Tunnus: VV00DP07

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

- Tunnistat liikunnan mahdollisuudet työyhteisön rakentajana ja työhyvinvoinnin kartuttajana.
- Saat kokemusta liikuntamuodoista, jotka erityisesti tukevat työhyvinvointia.
- Saat kokemusta luontoliikunnan eri mahdollisuuksista.

Sisältö

- Millainen liikunta tukee työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvointi ja työssä jaksamista?
- Millaisia liikunnan tarpeita kohtaat omalla ammattialallasi?

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Opetuksen palvelut

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Opettaja
 • Lassi Pöyry
 • Essi Kähkönen
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

- Tunnistat liikunnan mahdollisuudet työyhteisön rakentajana ja työhyvinvoinnin kartuttajana.
- Saat kokemusta liikuntamuodoista, jotka erityisesti tukevat työhyvinvointia.
- Saat kokemusta luontoliikunnan eri mahdollisuuksista.

Sisältö

- Millainen liikunta tukee työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvointi ja työssä jaksamista?
- Millaisia liikunnan tarpeita kohtaat omalla ammattialallasi?

Opiskelumateriaali

Mahdollinen opettajan jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson teemana on työhyvinvointi. Perehdytään liikunnan mahdollisuuksiin työhyvinvoinnin ja toimivan työyhteisön rakentajana. Käsitellään työhyvinvoinnin osa-alueita (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Jokainen opiskelija perehtyy myös oman tulevan alansa kuormitustekijöihin ja esittelee niitä muille.
Opintojakson liikuntamuotoja suunnitellaan yhdessä. Huomioidaan myös henkilökohtainen näkökulma liikuntaan.
Mahdollisia sisältöjä esimerkiksi: ulkoilua ja reippailua luonnossa, lajisovelluksia, geokätköilyä, yms.
Opintojakson pääpaino on aktiivisessa tekemisessä. Lisäksi keskustellaan yhdessä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista (mm. ergonomia, taukoliikunta, palautuminen).

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

2 op = 54h
Lähiopetukseen osallistuminen ja pienimuotoiset teoreettiset tehtävät (= oman ammattialan kuormitushaasteiden esittely muulle ryhmälle + posteri vapaavalintaisesta työhyvinvointiin liittyvästä teemasta).

Lisätietoja opiskelijoille

Mikkelin kampuksella on tarjolla 4 kpl:tta 2 op:n laajuista liikunnan opintojaksoa. Voit siis kerryttää niistä vapaasti valittaviin opintoihin 4 x 2 op = 8 op.

Opintojaksot voit suorittaa missä järjestyksessä tahansa.

Liikunta 1, Mikkeli (Yhteisöllinen liikunta)
Liikunta 2, Mikkeli (Minä liikkujana)
Liikunta 3, Mikkeli (Työhyvinvointi)
Liikunta 4, Mikkeli (Elämysliikunta)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen liikuntakerroille.
Oman alan kuormitushaasteiden esittely.
Palautettu posteritehtävä.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Opetuksen palvelut

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Opettaja
 • Taija Jäppinen
 • Lassi Pöyry
 • Essi Kähkönen
Vastuuopettaja

Olli Ervaala

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

- Tunnistat liikunnan mahdollisuudet työyhteisön rakentajana ja työhyvinvoinnin kartuttajana.
- Saat kokemusta liikuntamuodoista, jotka erityisesti tukevat työhyvinvointia.
- Saat kokemusta luontoliikunnan eri mahdollisuuksista.

Sisältö

- Millainen liikunta tukee työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvointi ja työssä jaksamista?
- Millaisia liikunnan tarpeita kohtaat omalla ammattialallasi?

Opiskelumateriaali

Mahdollinen opettajan jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson teemana on työhyvinvointi. Perehdytään liikunnan mahdollisuuksiin työhyvinvoinnin ja toimivan työyhteisön rakentajana. Käsitellään työhyvinvoinnin osa-alueita (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Jokainen opiskelija perehtyy myös oman tulevan alansa kuormitustekijöihin ja esittelee niitä muille.
Opintojakson liikuntamuotoja suunnitellaan yhdessä. Huomioidaan myös henkilökohtainen näkökulma liikuntaan.
Mahdollisia sisältöjä esimerkiksi: ulkoilua ja reippailua luonnossa, lajisovelluksia, geokätköilyä, yms.
Opintojakson pääpaino on aktiivisessa tekemisessä. Lisäksi keskustellaan yhdessä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista (mm. ergonomia, taukoliikunta, palautuminen).

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

2 op = 54h
Lähiopetukseen osallistuminen ja pienimuotoiset teoreettiset tehtävät (= oman ammattialan kuormitushaasteiden esittely muulle ryhmälle + posteri vapaavalintaisesta työhyvinvointiin liittyvästä teemasta).

Lisätietoja opiskelijoille

Mikkelin kampuksella on tarjolla 4 kpl:tta 2 op:n laajuista liikunnan opintojaksoa. Voit siis kerryttää niistä vapaasti valittaviin opintoihin 4 x 2 op = 8 op.

Liikunta 1, Mikkeli (Yhteisöllinen liikunta)
Liikunta 2, Mikkeli (Minä liikkujana)
Liikunta 3, Mikkeli (Työhyvinvointi)
Liikunta 4, Mikkeli (Elämysliikunta)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen liikuntakerroille.
Oman alan kuormitushaasteiden esittely.
Palautettu posteritehtävä.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Opetuksen palvelut

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Lassi Pöyry
 • Essi Kähkönen
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

- Tunnistat liikunnan mahdollisuudet työyhteisön rakentajana ja työhyvinvoinnin kartuttajana.
- Saat kokemusta liikuntamuodoista, jotka erityisesti tukevat työhyvinvointia.
- Saat kokemusta luontoliikunnan eri mahdollisuuksista.

Sisältö

- Millainen liikunta tukee työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvointi ja työssä jaksamista?
- Millaisia liikunnan tarpeita kohtaat omalla ammattialallasi?

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pyrimme hyödyntämään Stadiumia ja paikallisia liikuntapalveluiden tuottajia.

Opintojaksolla saattaa olla opiskelijalla pieni omavastuu, mikäli ulkopuolisia asiantuntijoita tai välineitä hyödynnetään.

Opintojaksolla ei ole arvioitavia tehtäviä, vaan hyväksytty suoritus vaatii vaaditun minimiläsnäolon toteutumisen (tarkentuu opintojakson alussa).

Opiskelijan työmäärä

2 op = 54h
Lähiopetukseen osallistuminen ja opintojakson alussa pieni teoreettinen tehtävä (= oman ammattialan kuormitushaasteiden esittely muulle ryhmälle)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso alussa jokainen opiskelija perehtyy oman tulevan työnsä kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin. (Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset).
Tämän jälkeen suunnittelemme opintojakson käytännön demot niin, että liikunnalla pyritään vastaamaan kunkin alan haasteisiin.
Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä valittavat liikuntamuodot.
Yhdessä valittujen sisältöjen avulla perehdytään liikunnan mahdollisuuksiin työhyvinvoinnin ja toimivan työyhteisön rakentajana. Myös henkilökohtainen näkökulma liikuntaan.
Mahdollisia toimintoa esimerkiksi: kirkkovenesoutu, melonta, metsäjooga, sienestys-marjastus, kalastus, pyöräily, lintubongaus, pienimuotoinen vaellus, frisbeegolf, geokätköily yms.
Opintojaksolla pyritään liikkumaan mahdollisimman paljon ulkona, jolloin siihen voidaan yhdistää pienimuotoista nuotioruokailua / ruuan laittoa valitun teeman mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty