Siirry suoraan sisältöön

Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaariLaajuus (1.5 op)

Tunnus: MI00DR61

Laajuus

1.5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- itsenäisen seminaarityön suorittaminen sähkölaitteistojen kunnossapidon aihealueista

Sisältö

- seminaariesitykset
- yritysvierailut
- vierailuluennot

Esitietovaatimukset

- Laivan sähköverkot ja -laitteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Matti Hänninen
Vastuuopettaja

Matti Hänninen

Ryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT23KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- itsenäisen seminaarityön suorittaminen sähkölaitteistojen kunnossapidon aihealueista

Sisältö

- seminaariesitykset
- yritysvierailut
- vierailuluennot

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin, hyväksytty seminaariesitys sekä mahdolliset kirjalliset työt.

Esitietovaatimukset

- Laivan sähköverkot ja -laitteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
Vastuuopettaja

Kalle Suoniemi

Ryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- itsenäisen seminaarityön suorittaminen sähkölaitteistojen kunnossapidon aihealueista

Sisältö

- seminaariesitykset
- yritysvierailut
- vierailuluennot

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

- Laivan sähköverkot ja -laitteet