Siirry suoraan sisältöön

Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikkaLaajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR67

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- lämmönsiirron termodynamiikan lainalaisuuksista ja laitteisiin ja prosesseihin liittyvien laskujen laskemisesta
- tietämyksen soveltamisesta työelämässä
- lämmönsiirtimiin, kiertoprosesseihin ja painelaitteiden käyttöön tarvittavan teorian osaamisesta

Sisältö

- lämmönsiirtymistavat
- lämmönsiirtyminen rakenteissa
- lämmönvaihtimet
- termodynamiikan pääsäännöt
- aineiden olomuodot
- ihannekaasun tilamuutokset
- entropia
- kiertoprosessit

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- lämmönsiirron termodynamiikan lainalaisuuksista ja laitteisiin ja prosesseihin liittyvien laskujen laskemisesta
- tietämyksen soveltamisesta työelämässä
- lämmönsiirtimiin, kiertoprosesseihin ja painelaitteiden käyttöön tarvittavan teorian osaamisesta

Sisältö

- lämmönsiirtymistavat
- lämmönsiirtyminen rakenteissa
- lämmönvaihtimet
- termodynamiikan pääsäännöt
- aineiden olomuodot
- ihannekaasun tilamuutokset
- entropia
- kiertoprosessit

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5