Siirry suoraan sisältöön

Poltto- ja voiteluaineetLaajuus (1.5 op)

Tunnus: MI00DR71

Laajuus

1.5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivojen poltto- ja voiteluaineiden perusteista, niiden ominaisuuksista ja lisäaineistuksista, varastoinnista ja käsittelystä
- valita oikeat öljytuotteet eri käyttötarkoituksiin
- suorittaa ja johtaa aluksen poltto- ja voiteluainetäydennyksiä ympäristö- ja alusturvallisuudesta huolehtien

Sisältö

- poltto- ja voiteluaineiden koostumusValmistus ja öljytuotteiden lisäaineistus
- poltto- ja voiteluaineiden laatuluokitukset (esim. ISO 8217)
- valinta eri käyttökohteisiin olosuhteiden mukaan
- testausmenetelmät laivalla ja maissa
- aluksen öljy- ja polttoainetäydennykset sekä niiden johtaminenKäyttö- ja ympäristöturvallisuus

Esitietovaatimukset

Merenkulun insinöörin kemia

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
  • MIKT22KA
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivojen poltto- ja voiteluaineiden perusteista, niiden ominaisuuksista ja lisäaineistuksista, varastoinnista ja käsittelystä
- valita oikeat öljytuotteet eri käyttötarkoituksiin
- suorittaa ja johtaa aluksen poltto- ja voiteluainetäydennyksiä ympäristö- ja alusturvallisuudesta huolehtien

Sisältö

- poltto- ja voiteluaineiden koostumusValmistus ja öljytuotteiden lisäaineistus
- poltto- ja voiteluaineiden laatuluokitukset (esim. ISO 8217)
- valinta eri käyttökohteisiin olosuhteiden mukaan
- testausmenetelmät laivalla ja maissa
- aluksen öljy- ja polttoainetäydennykset sekä niiden johtaminenKäyttö- ja ympäristöturvallisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Merenkulun insinöörin kemia