Siirry suoraan sisältöön

Laivatekniikan englanti 3Laajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR72

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa. Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yksityiskohtaisen suullisen esitelmän jostakin laivan kuljetus- tai apukoneiston huoltotoimenpiteestä, kuvailla täsmällisesti konevahdinpitoon liittyviä asioita, laatia asianmukaisia konevahdinpitoon liittyviä raportteja, analysoida teknisen raportoinnin perusteita ja kirjoittaa opinnäytetyön abstraktin, mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan

Sisältö

- kuljetus- ja apukoneiston huoltotoimenpiteet
- konevahdinpito
- tekninen raportointi
- opinnäytetyön abstrakti

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1, Merenkulun englanti 2, Laivatekniikan englanti 1 ja Laivatekniikan englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa. Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yksityiskohtaisen suullisen esitelmän jostakin laivan kuljetus- tai apukoneiston huoltotoimenpiteestä, kuvailla täsmällisesti konevahdinpitoon liittyviä asioita, laatia asianmukaisia konevahdinpitoon liittyviä raportteja, analysoida teknisen raportoinnin perusteita ja kirjoittaa opinnäytetyön abstraktin, mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan

Sisältö

- kuljetus- ja apukoneiston huoltotoimenpiteet
- konevahdinpito
- tekninen raportointi
- opinnäytetyön abstrakti

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki pakolliset tehtävät täytyy saada valmiiksi 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen taidon arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään.
Suullisen taidon arviointi perustuu itsenäisesti valmisteltuun ja pidettyyn esitelmään.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1, Merenkulun englanti 2, Laivatekniikan englanti 1 ja Laivatekniikan englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.