Siirry suoraan sisältöön

Xamk Game StudiosLaajuus (15 op)

Tunnus: VV00EK93

Laajuus

15 op

Opetuskieli

  • englanti
  • suomi

Osaamistavoitteet

Opit työskentelemään osana monialaista projektitiimiä.
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan peliteknologiaan kytkeytyviä projekteja yhteistyössä yritysten kanssa.
Opit tiimityötaitoja sekä yrittäjämäisiä toimintatapoja projektityöskentelyssä. Ymmärrät erilaisten osaajien merkityksen tiimityössä.
Osaat soveltaa projektin suunnitteluun ja hallintaan menetelmiä sekä käyttää projektihallinnan ohjelmistoja.
Osaat kuvata, esittää ja arvioida projektin tuotoksia.
Osaat etsiä tietoa sekä soveltaa oppimaasi projektin edetessä.

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöisiä tai yrittäjyyteen kytkeytyviä pelialaan tai peliteknologioihin liittyviä projekteja Xamk Game Studios -projektioppimisympäristössä.
Osallistut projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä projektitiimin ja mahdollisten kumppaneiden kanssa.
Opintojaksolla ei ole kiinteää toteutusaikaa, työskentely tapahtuu tiimien aikataulujen mukaisesti. Opiskelijan on ennen Xamk Game Studios -projektin aloitusta haettava mukaan toimintaan rekrytointijärjestelmän kautta.
Opintojen laajuus ja toteutusaika riippuu toteutettavasta projektista sekä opiskelijan roolista projektitiimissä. Opintojaksolla voi suorittaa 1–15 op. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan raportoitua työtä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmä tilanteissa
e. valita tarkoituksen mukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Lisätiedot

Opintojakso on osa Xamk Game Studios hankkeen aikana toteutettavaa monialaista projektioppimisympäristöä.