Siirry suoraan sisältöön

TurbiinitekniikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: 299001810

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luokitella turbiinien rakenteen ja toimintaperiaatteet turbiinien käyttötavat laskea turbiinien hyötysuhteen ja tehon

Sisältö

Eri turbiinien (vesi-, höyry-, kaasu- ja tuuliturbiinien) rakenteet, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä hyötysuhteen määritys ja tehon laskenta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)

Ajoitus

07.05.2020 - 08.05.2020

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Kattilalaitoksen käytönvalvojan täydennyskoulutus
Opettaja
  • Tuomo Pimiä
Vastuuhenkilö

Tuomo Pimiä

Opiskelijaryhmät
  • AVERKT
    Avoimen erilliskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luokitella turbiinien rakenteen ja toimintaperiaatteet turbiinien käyttötavat laskea turbiinien hyötysuhteen ja tehon

Sisältö

Eri turbiinien (vesi-, höyry-, kaasu- ja tuuliturbiinien) rakenteet, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä hyötysuhteen määritys ja tehon laskenta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät ja tentti