Siirry suoraan sisältöön

TurbiinitekniikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: 299001810

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luokitella turbiinien rakenteen ja toimintaperiaatteet turbiinien käyttötavat laskea turbiinien hyötysuhteen ja tehon

Sisältö

Eri turbiinien (vesi-, höyry-, kaasu- ja tuuliturbiinien) rakenteet, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä hyötysuhteen määritys ja tehon laskenta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • Tuomo Pimiä
Ryhmät
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luokitella turbiinien rakenteen ja toimintaperiaatteet turbiinien käyttötavat laskea turbiinien hyötysuhteen ja tehon

Sisältö

Eri turbiinien (vesi-, höyry-, kaasu- ja tuuliturbiinien) rakenteet, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä hyötysuhteen määritys ja tehon laskenta.

Opiskelumateriaali

Opintojakson oppikirja:
- Voimalaitostekniikka ISBN 978-952-13-5426-7
- Turbiinitekniikka ISBN 978-952-5491-92-0

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti sekä hyväksytty harjoitustehtävä