Siirry suoraan sisältöön

Saksaa työelämässäLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX12

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää saksan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä saksalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit saksan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Esitietovaatimukset

Saksa 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.03.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat käyttää saksan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä saksalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit saksan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ryhmän verkkosivustolla Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on verkkokurssi, jonka opiskelu etenee viikkokohtaisen aikataulun mukaisesti. Opintojakson aloitusinfo on ma 2.5. klo 16.15 - 17.
Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita: oma työkokemus, työmatkat, saksalaiset vieraat, yrityksen tai organisaation esittely, asiakaspalvelu, messut, tuotteiden ja palveluiden esittely sekä liike-elämän asiakirjat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää työelämässä tarvittavan sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa on verkko-opetusta viikoilla 19 - 24 keskiviikkoisin klo 16.30 - 17.30, verkkotentti to 28.7. klo 15 - 18 ja suullinen testi joko heinäkuun lopussa tai elokuussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu kirjalliseen kokeeseen, suulliseen testiin ja jatkuvaan näyttöön opintojakson aikana (verkko- ja etätehtävät sekä aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen).

Esitietovaatimukset

Saksa 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää saksan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä saksalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit saksan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: verkko-opinnot
Aloitusinfo ma 3.5. klo 16.30 - 17.15
Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita: oma työkokemus, työmatkat, saksalaiset vieraat, yrityksen tai organisaation esittely, asiakaspalvelu, messut, tuotteiden ja palveluiden esittely sekä liikekirjeet ja muut asiakirjat.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa on verkkotentti ja suullinen testi.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu kirjalliseen kokeeseen, suulliseen testiin ja jatkuvaan näyttöön opintojakson aikana (verkko- ja etätehtävät sekä aktiivinen osallistuminen AC-opetukseen).

Esitietovaatimukset

Saksa 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat käyttää saksan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä saksalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit saksan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Saksa 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.