Siirry suoraan sisältöön

Koodarikilta 3Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00DM53

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut ohjaajan kanssa asettamansa ohjelmointiin liittyvät tavoitteet ja pystyy osoittamaan osaamisensa.

Sisältö

Opiskelija sopii sisällön ohjaajan kanssa kurssille tullessaan tai myös osallistumista miettiessään.

Ajoitus

01.11.2018 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Englanti
  • Suomi
Opettaja
  • Jarkko Ansamäki
Vastuuhenkilö

Jarkko Ansamäki

Opiskelijaryhmät
  • VV2018-2019
    Valinnaiset opinnot 2018-2019
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut ohjaajan kanssa asettamansa ohjelmointiin liittyvät tavoitteet ja pystyy osoittamaan osaamisensa.

Sisältö

Opiskelija sopii sisällön ohjaajan kanssa kurssille tullessaan tai myös osallistumista miettiessään.