Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyysLaajuus (3 op)

Tunnus: MO00DS31

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Osaat määritellä yhteiskunnallisesti vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan ulottuvuudet.
Ymmärrät yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrityksen erityispiirteet, niiden eron ja merkityksen yhteiskunnassa.
Tunnistat yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitsevia ongelmia ja osaat kehittää ideoita ja ratkaisumalleja negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi.
Osaat kehittää vastuullisen, arvopohjaisen liiketoimintamallin yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle yritykselle.

Sisältö

Miten määrittelet yhteiskunnallisen ja vastuullisen liiketoiminnan edellytykset, toiminnan muodot ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollisuudet yhteiskunnassa?
Miten määrittelet yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yritysten erityispiirteet, toiminnan erot ja yhteiskunnallisen merkityksen?
Miten tunnistat yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitsevia ongelmia ja osaat kehittää ideoita ja ratkaisumalleja negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi.
Miten osaat kehittää vastuullisen, arvopohjaisen liiketoimintamallin yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle yritykselle.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositus: Yrityksen perustaminen 3 op

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Sisäinen yrittäjyys – Brändinä Minä Oy
Ideasta innovaatioon
Tuotteistaminen ja konseptointi
Kaupallistaminen liiketoiminnassa
Innovaatiojohtaminen digiajassa
IPR ja tekijänoikeudet
Yritystoiminnan rahoitus ja riskien hallinta
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö
Sparraus yrittäjyyteen

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 24.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuhenkilö

Tuomo Paakkonen

Opiskelijaryhmät
 • SOKT20SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOMI20SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteiskunnallisesti vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan ulottuvuudet.
Ymmärrät yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrityksen erityispiirteet, niiden eron ja merkityksen yhteiskunnassa.
Tunnistat yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitsevia ongelmia ja osaat kehittää ideoita ja ratkaisumalleja negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi.
Osaat kehittää vastuullisen, arvopohjaisen liiketoimintamallin yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle yritykselle.

Sisältö

Miten määrittelet yhteiskunnallisen ja vastuullisen liiketoiminnan edellytykset, toiminnan muodot ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollisuudet yhteiskunnassa?
Miten määrittelet yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yritysten erityispiirteet, toiminnan erot ja yhteiskunnallisen merkityksen?
Miten tunnistat yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitsevia ongelmia ja osaat kehittää ideoita ja ratkaisumalleja negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi.
Miten osaat kehittää vastuullisen, arvopohjaisen liiketoimintamallin yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle yritykselle.

Opiskelumateriaali

Nurmio A, Turkki T 2010(toim.): Elinvoimainen Suomi. Sitra, raportti.
Kostilainen H 2019: Yhteiskunnallisia yrityksiä koskeva selvitys. TEM.
Melkas H, Puumalainen K 2015: Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa. LUT raportti.
Salmi E 2018: Ilona –sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön- valmisteluhankkeen väliraportti. Silta-Valmennusyhdistys ry.
Luentodiat.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten liiketoiminnan erityispiirteitä. Luennoilla tarkastellaan näitä yrityksiä yhteiskunnallisten haasteiden ja ongelmien ehkäisijöinä näihin ongelmiin ratkaisujen tuojina.
Opetuksessa pohditaan erilaisia yhteiskunnallisia haasteita ja kysymyksiä, joiden ratkaisuiksi tuotettuja liikeideoita arvioidaan olemassa olevien yritysten toimintojen kautta. Jaksolla pohditaan myös uusia vaihtoehtoisia yritysideoita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Perehtyminen toimiviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin yrityksiin.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 24.3.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opiskelijan opintoviikkopohjainen tuntimäärä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus on verkko-opetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväarviointi on laadullinen ja perustuu ja perustuu teoriatietämykseen ja sen soveltamiskykyyn käytännön kysymyksissä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositus: Yrityksen perustaminen 3 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuhenkilö

Tuomo Paakkonen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI20KM
  Sosionomi, monimuoto
 • SOKT20KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteiskunnallisesti vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan ulottuvuudet.
Ymmärrät yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrityksen erityispiirteet, niiden eron ja merkityksen yhteiskunnassa.
Tunnistat yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitsevia ongelmia ja osaat kehittää ideoita ja ratkaisumalleja negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi.
Osaat kehittää vastuullisen, arvopohjaisen liiketoimintamallin yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle yritykselle.

Sisältö

Miten määrittelet yhteiskunnallisen ja vastuullisen liiketoiminnan edellytykset, toiminnan muodot ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollisuudet yhteiskunnassa?
Miten määrittelet yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yritysten erityispiirteet, toiminnan erot ja yhteiskunnallisen merkityksen?
Miten tunnistat yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitsevia ongelmia ja osaat kehittää ideoita ja ratkaisumalleja negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi.
Miten osaat kehittää vastuullisen, arvopohjaisen liiketoimintamallin yhteiskunnalliselle tai sosiaaliselle yritykselle.

Opiskelumateriaali

Nurmio A, Turkki T 2010(toim.): Elinvoimainen Suomi. Sitra, raportti.
Kostilainen H 2019: Yhteiskunnallisia yrityksiä koskeva selvitys. TEM.
Melkas H, Puumalainen K 2015: Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa. LUT raportti.
Salmi E 2018: Ilona –sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön- valmisteluhankkeen väliraportti. Silta-Valmennusyhdistys ry.
Luentodiat.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten liiketoiminnan erityispiirteitä. Luennoilla tarkastellaan näitä yrityksiä yhteiskunnallisten haasteiden ja ongelmien ehkäisijöinä näihin ongelmiin ratkaisujen tuojina.
Opetuksessa pohditaan erilaisia yhteiskunnallisia haasteita ja kysymyksiä, joiden ratkaisuiksi tuotettuja liikeideoita arvioidaan olemassa olevien yritysten toimintojen kautta. Jaksolla pohditaan myös uusia vaihtoehtoisia yritysideoita.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien viimeinen sallittu palautuspäivämäärä on marraskuun 15. päivä 2022.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan normaali opintoviikkopohjainen työmäärän mitoitus.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu verkko-opetuksena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväarviointi on laadullinen ja perustuu ja perustuu teoriatietämykseen ja sen soveltamiskykyyn käytännön kysymyksissä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositus: Yrityksen perustaminen 3 op