Siirry suoraan sisältöön

Espanja 8Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM65

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin espanjaa puhuvien kielialueiden kulttuurin , yhteiskunnallisten sekä työelämän ilmiöiden piirteitä .
Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä sanastoa sinun tulee vahvistaa?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Esitietovaatimukset

Espanja 1 - 7 tai vastaavat tiedot.