Siirry suoraan sisältöön

Työelämäharjoittelu IILaajuus (5 op)

Tunnus: NA00DH58

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Marja Turkki

Osaamistavoitteet

Syvennät osaamista potilaslähtöisessä vastaanottotyössä erilaisissa työyhteisöissä.

Syvennät ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoja itsenäisesti yhdessä tutkimus- ja hoitomenetelmien harjoittelun kanssa.

Osaat käyttää tutkittua tietoa työssäsi ja kykenet hyödyntämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, yhdistelemään hankittuja tietoja ja siirtämään tietoja käytännön potilastyöhön.

Osaat kommunikoida työyhteisössä ja toimit aktiivisesti erilaisissa työtilanteissa sekä osaat hankkia konsultaatioapua työyhteisön jäseniltä.

Sisältö

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaslähtöisesti tutkimus- ja hoitomenetelmien kokonaisuuksia.

Osaat ratkaista ongelmia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä potilastyössä.

Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot työskennellessäsi moniammatillisissa ryhmissä, sekä potilastyössä.

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suortitettu Työelämäharjoittelu I

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät osaamista potilaslähtöisessä vastaanottotyössä erilaisissa työyhteisöissä.

Syvennät ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoja itsenäisesti yhdessä tutkimus- ja hoitomenetelmien harjoittelun kanssa.

Osaat käyttää tutkittua tietoa työssäsi ja kykenet hyödyntämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, yhdistelemään hankittuja tietoja ja siirtämään tietoja käytännön potilastyöhön.

Osaat kommunikoida työyhteisössä ja toimit aktiivisesti erilaisissa työtilanteissa sekä osaat hankkia konsultaatioapua työyhteisön jäseniltä.

Sisältö

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaslähtöisesti tutkimus- ja hoitomenetelmien kokonaisuuksia.

Osaat ratkaista ongelmia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä potilastyössä.

Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot työskennellessäsi moniammatillisissa ryhmissä, sekä potilastyössä.

Opiskelumateriaali

-

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on mahdollista suorittaa yksilöllisesti opiskelijalle sopivana ajankohtana (lomat), ellei harjoittelupaikkaa onnistu saamaan opintojaksolle ajoitetuille viikoille. Tästä sovitaan aina opiskelija- ja harjoittelupaikkakohtaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan työelämäyhteistyössä, alan toimipaikoissa ja yrityksissä.

Tentit ja muut määräajat

Varsinainen toteutusajankohta keväällä 2023 on viikoilla 10, 11, 12 ja 13.

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelu on mahdollista tietyin ehdoin suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelupaikka on hankittava itse.

Opiskelijan työmäärä

135h. Sisältää harjoittelussa tehdyn työajan sekä opintojaksoon liittyvät kirjalliset tehtävät.

Harjoittelupaikassa toteutettava työaika sovittavissa harjoittelun ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun seuranta ja arviointi toteutetaan Workseed-alustalla.

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suortitettu Työelämäharjoittelu I

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT18SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät osaamista potilaslähtöisessä vastaanottotyössä erilaisissa työyhteisöissä.

Syvennät ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoja itsenäisesti yhdessä tutkimus- ja hoitomenetelmien harjoittelun kanssa.

Osaat käyttää tutkittua tietoa työssäsi ja kykenet hyödyntämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, yhdistelemään hankittuja tietoja ja siirtämään tietoja käytännön potilastyöhön.

Osaat kommunikoida työyhteisössä ja toimit aktiivisesti erilaisissa työtilanteissa sekä osaat hankkia konsultaatioapua työyhteisön jäseniltä.

Sisältö

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaslähtöisesti tutkimus- ja hoitomenetelmien kokonaisuuksia.

Osaat ratkaista ongelmia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä potilastyössä.

Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot työskennellessäsi moniammatillisissa ryhmissä, sekä potilastyössä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suortitettu Työelämäharjoittelu I