Siirry suoraan sisältöön

Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminenLaajuus (5 op)

Tunnus: S00Y062

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Työelämässä saatat kohdata henkilöitä, joilla on eri kehitysvammoja. Tämän vuoksi perustiedot kehitysvammaisuudesta on hyvä hallita. Tällä opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi.

Voit kohdata myös perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi. Tieto sikiöseulonnoista, hyvän ensitiedon annosta ja kohtaamisen ja tukemisen merkityksestä on tässä tilanteessa tärkeää.

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi:
• tiedät kehitysvammaisuuteen liittyvät keskeiset lait sekä lainmukaiset etuudet ja osaa soveltaa tietoa esimerkkitapauksessa
• tunnet kehitysvammaisuuden määritelmän ja kehitysvammaisuuteen johtavat syyt
• saat tietoa yleisimmistä ja harvinaisemmista kehitysvammoista Suomessa sekä kehitysvammaisuuteen liittyvistä lisäsairauksista
• tiedät raskauden aikana tehtävistä rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonnoista
• tiedät miten ensitietoa jaetaan ammatillisesti
• tiedät kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä kohtaamisesta ja tukemisesta ja osaat soveltaa sitä esimerkkitapaukseen
• osaat hakea ajantasaista ja luotettavaa tietoa kehitysvammaisuudesta

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

15.01.2021 - 19.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Terveydenhoitajakoulutus
  • Sosionomikoulutus
  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Geronomikoulutus
Opettaja
  • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Työelämässä saatat kohdata henkilöitä, joilla on eri kehitysvammoja. Tämän vuoksi perustiedot kehitysvammaisuudesta on hyvä hallita. Tällä opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi.

Voit kohdata myös perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi. Tieto sikiöseulonnoista, hyvän ensitiedon annosta ja kohtaamisen ja tukemisen merkityksestä on tässä tilanteessa tärkeää.

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi:
• tiedät kehitysvammaisuuteen liittyvät keskeiset lait sekä lainmukaiset etuudet ja osaa soveltaa tietoa esimerkkitapauksessa
• tunnet kehitysvammaisuuden määritelmän ja kehitysvammaisuuteen johtavat syyt
• saat tietoa yleisimmistä ja harvinaisemmista kehitysvammoista Suomessa sekä kehitysvammaisuuteen liittyvistä lisäsairauksista
• tiedät raskauden aikana tehtävistä rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonnoista
• tiedät miten ensitietoa jaetaan ammatillisesti
• tiedät kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä kohtaamisesta ja tukemisesta ja osaat soveltaa sitä esimerkkitapaukseen
• osaat hakea ajantasaista ja luotettavaa tietoa kehitysvammaisuudesta

Aika ja paikka

Moodle verkkokurssi. Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät.
Voit tehdä verkkokurssin niinä aikoina, kun se on opetustarjonnassa.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Moodle-verkko-oppimisympäristössä.
Kirjana on: Kaski Markus (toim.), Manninen Anja ja Pihko Helena 2012. Kehitysvammaisuus. SanomaPro. Helsinki.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Moodle verkkokurssi. Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät.
Voit tehdä verkkokurssin niinä aikoina, kun se on opetustarjonnassa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksoa ei voi suorittaa työhön integroidusti

Työhön integroitu oppimisväylä:
Moodle verkkokurssi. Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät.
Voit tehdä verkkokurssin niinä aikoina, kun se on opetustarjonnassa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskeluaika on n. 13 viikkoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelua varten muodostetaan osallistujista pienryhmät, joissa kussakin on 6 - 7 jäsentä. Lue ensin opiskeluohjeet ja suunnittele opiskelusi aikataulun mukaisesti. Opiskeluaika on n. 13 viikkoa. Opiskelumateriaali on tarkoitettu itseopiskeluun ja tehtävien tekemisen tueksi. Tietoa syvennetään linkkien, kirjallisuuden ja tiedonhaun avulla sekä opiskeluryhmässä tapahtuvien verkkokeskustelujen avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkossa olevat tehtävät, verkkotentit 1 -5. Verkossa tapahtuva työskentely hyväksytty - täydennettävä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteereiden taso 3,
a. Osaat käyttää asiantuntevasti kehitysvammatyön perusteisiin ja perheen tukemiseen liittyviä käsitteitä tehtävissä ja verkkokeskusteluissa.
c. Osaat työskennellä ryhmän jäsenenä ja ratkaista kehitysvammatyöhön ja perheen tukemiseen liittyviä tehtäviä eri näkökulmista.
f. Osaat edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.