Siirry suoraan sisältöön

Web ohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DO09

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opit ymmärtämään käyttöliittymän toteuttamisen perusteet käyttäen toteutukseen HTML+CSS+JavaScript –elementtejä.
Opit ymmärtämään nykyaikaisen olio-ohjelmointikielen perusteet. Kielenä käytetään CSharp-kieltä.
Opit ymmärtämään tietokantapalvelimen toiminnan perusteet. Palvelimena käytetään SQL Server relaatiotietokantapalvelinta.

Sisältö

Työskentely-ympäristönä on Microsoftin Visual Studio ja SQL Server.

Aihepiireinä ovat
- KÄYTTÖLIITTYMÄ
Johdanto Visual Studio ASP.NET Core
Johdanto HTML
Johdanto CSS
Johdanto JavaScript

- WEB PALVELIN
Johdanto olio-ohjelmointiin (C#)
Tyypit, muuttujat
Merkkijonot
Ohjausrakenteet (haarautumiset ja toistorakenteet)
Luokat
Geneeriset kokoelmat
LINQ

- SQL PALVELIN
Johdanto SQL Server Management Studio
Tietokantaobjektien luonti
Perus- ja viiteavainten käyttö
Taulun rakenteen muokkaaminen, sisällön lisääminen ja sisällön muokkaaminen