Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 6Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM55

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät rakenteiden hallintaa

Kykenet viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisista aiheista

Syvennät edelleen kielialueen kulttuurin tuntemustasi

Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä ja tutustut yhteiskunnallisiin ilmiöihin

Sisältö

Miten vahvistat kielen kirjallista ja suullista taitoa?

Miten kertaat ja syvennät rakenteiden osaamistasi?

Miten laajennat sanavarastoasi?

Miten käytät kielialueen lähteitä?

Esitietovaatimukset

Venäjä 1-5 tai vastaava osaaminen.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Asioi venäjäksi.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

31.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät rakenteiden hallintaa

Kykenet viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisista aiheista

Syvennät edelleen kielialueen kulttuurin tuntemustasi

Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä ja tutustut yhteiskunnallisiin ilmiöihin

Sisältö

Miten vahvistat kielen kirjallista ja suullista taitoa?

Miten kertaat ja syvennät rakenteiden osaamistasi?

Miten laajennat sanavarastoasi?

Miten käytät kielialueen lähteitä?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso, jossa aikaan sidottua verkko-opetusta työjärjestyksen mukaisesti 3 x 90 min.

Tentit ja muut määräajat

Kirjalliset tehtävät.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkkopajatyöskentely 3 x 90 min.
Itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Venäjä 1-5 tai vastaava osaaminen.