Siirry suoraan sisältöön

Liiketalous, monimuoto: LTMI22SM

Tunnus: LTMI22SM

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025
LTMI22SM-1018
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
LTMI22SM-1019
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTMI22SM-1020
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
LTMI22SM-1021
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LT00EL71 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTMI22SM-1022
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki)

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTMI22SM-1023
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT59 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LTMI22SM-1024
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTMI22SM-1025
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
LTMI22SM-1026
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
LTMI22SM-1027
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTMI22SM-1028
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTMI22SM-1029
Johtaminen ja yrittäjyys

(Valitaan kaikki)

20
LT00EB05 Ideasta liiketoiminnaksi 10
LT00EL63 Lähijohtaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LTMI22SM-1030
Talouden asiantuntija

(Valitaan (kpl): 5)

5
LT00EB00 Kirjanpidosta tilinpäätökseen 5
LT00EB01 Kustannusten suunnittelu ja hallinta 5
LT00EB02 Talouden analysointi ja ohjaus 5
LT00EB03 Yritysverotus 5
LT00EB04 Palkkahallinto 5
LTMI22SM-1031
Digimarkkinoija

(Valitaan (kpl): 5)

5
LT00EB07 Markkina- ja kilpailuympäristön analyysi 5
LT00EB08 Henkilökohtainen myyntityö 5
LT00EB09 Monikanavainen markkinointiviestintä 5
LT00EB10 Digimarkkinointi 5
LT00EB11 Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5
LTMI22SM-1032
Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjä

(Valitaan (kpl): 5)

5
LT00EL66 Tulevaisuuden yrittäjyys ja liiketoiminta 5
LT00EL67 Strateginen johtaminen pk-yrityksessä 5
LT00EL68 Liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun työkalut 5
LT00EL69 Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
LT00EL70 Business paja 5
LTMI22SM-1034
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LTMI22SM-1033
Lähijohtaminen ja palvelujen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
LT00EB12 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5
LT00EL64 Talousnäkökulma lähijohtamisessa 5
LT00EL65 Lähijohtaja asiakkuuksien kehittäjänä 5
LTMI22SM-1035
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 73 81 101 5 32 41 31 50 60 41 5 32 20.5 20.5 31 25 25 60 20.5 20.5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Ideasta liiketoiminnaksi
Lähijohtaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Kirjanpidosta tilinpäätökseen
Kustannusten suunnittelu ja hallinta
Talouden analysointi ja ohjaus
Yritysverotus
Palkkahallinto
Markkina- ja kilpailuympäristön analyysi
Henkilökohtainen myyntityö
Monikanavainen markkinointiviestintä
Digimarkkinointi
Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen
Tulevaisuuden yrittäjyys ja liiketoiminta
Strateginen johtaminen pk-yrityksessä
Liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun työkalut
Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen
Business paja
Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Yrityksen talous
Asiakaslähtöinen markkinointi
Työvälineohjelmat
Viestintätaidot
Ideasta innovaatioon
Ammattienglanti
Talous- ja rahoitusmatematiikka
Kansantalous
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
Kauppaoikeus
Toimitusketjun hallinta
Kannattavuus ja talouden suunnittelu
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus
Ammattiruotsi
Yrityspeli
Asiakasprojekti
Opinto- ja urasuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Tutkimusmenetelmät
Vapaasti valittavat opinnot
Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen
Talousnäkökulma lähijohtamisessa
Lähijohtaja asiakkuuksien kehittäjänä
Luokittelemattomat
Kansainvälinen liiketoiminta

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LTMI22SM-1018
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
LTMI22SM-1019
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTMI22SM-1020
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
LTMI22SM-1021
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LT00EL71 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTMI22SM-1022
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki)

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTMI22SM-1023
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT59 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LTMI22SM-1024
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTMI22SM-1025
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
LTMI22SM-1026
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
LTMI22SM-1027
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTMI22SM-1028
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTMI22SM-1029
Johtaminen ja yrittäjyys

(Valitaan kaikki)

20
LT00EB05 Ideasta liiketoiminnaksi 10
LT00EL63 Lähijohtaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LTMI22SM-1030
Talouden asiantuntija

(Valitaan (kpl): 5)

5
LT00EB00 Kirjanpidosta tilinpäätökseen 5
LT00EB01 Kustannusten suunnittelu ja hallinta 5
LT00EB02 Talouden analysointi ja ohjaus 5
LT00EB03 Yritysverotus 5
LT00EB04 Palkkahallinto 5
LTMI22SM-1031
Digimarkkinoija

(Valitaan (kpl): 5)

5
LT00EB07 Markkina- ja kilpailuympäristön analyysi 5
LT00EB08 Henkilökohtainen myyntityö 5
LT00EB09 Monikanavainen markkinointiviestintä 5
LT00EB10 Digimarkkinointi 5
LT00EB11 Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5
LTMI22SM-1032
Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjä

(Valitaan (kpl): 5)

5
LT00EL66 Tulevaisuuden yrittäjyys ja liiketoiminta 5
LT00EL67 Strateginen johtaminen pk-yrityksessä 5
LT00EL68 Liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun työkalut 5
LT00EL69 Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
LT00EL70 Business paja 5
LTMI22SM-1034
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LTMI22SM-1033
Lähijohtaminen ja palvelujen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
LT00EB12 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5
LT00EL64 Talousnäkökulma lähijohtamisessa 5
LT00EL65 Lähijohtaja asiakkuuksien kehittäjänä 5
LTMI22SM-1035
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15